Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Bądź konkurencyjny - zdobądź kwalifikacje komputerowe i językowe

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Bądź konkurencyjny - zdobądź kwalifikacje komputerowe i językowe” nr RPMA.10.02.00-14-4921/16.

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 454 414,20zł

Wartość dofinansowania z UE: 408 972,78zł

Celem projektu jest nabycie, podwyższenie lub uzupełnienie kompetencji językowych oraz ICT przez osoby dorosłe pracujące, uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa mazowieckiego poprzez udział w szkoleniach językowych lub komputerowych.

Realizację projektu zaplanowano na okres od października 2016r. do sierpnia 2018 roku.

W ramach projektu zaplanowano realizację:

  • szkoleń komputerowych IC3
  • szkoleń językowych - język angielski i język niemiecki (poziom A1 lub A2)

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY i obejmuje:

  • szkolenie z wybranego zakresu wsparcia
  • podręczniki
  • egzamin potwierdzający nabyte w trakcie szkolenia kwalifikacje
  • zaświadczenie o udziale w projekcie
  • certyfikat językowy TELC/ certyfikat komputerowy IC3

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.