Polityka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki. Więcej informacji na stronie: Polityka prywatności.

Certyfikat komputerowy i językowy w zasięgu ręki

O projekcie

TEB Edukacja sp. z o.o.  zaprasza do udziału w projeckie „Certyfikat komputerowy i językowy” nr RPPM.05.05.00-22-0144/16.

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 1 990 684,80 zł

Wartość dofinansowania z UE: 1 692 082,08 zł

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez nabycie, podwyższenie lub uzupełnienie kompetencji językowych oraz ICT przez osoby w wieku aktywności zawodowej (25 lat i więcej), uczące się lub pracujące lub zamieszkujące obszar województwa pomorskiego poprzez udział w szkoleniach językowych lub komputerowych.

Realizację projektu zaplanowano na okres od czerwca 2017r. do marca 2020 roku.

W ramach projektu zaplanowano realizację:

 • szkoleń komputerowych IC3
 • szkoleń językowych – język angielski (poziom A1, A2 lub B1) i język niemiecki (poziom A1 lub A2)
 • egzaminów potwierdzających kompetencje językowe lub komputerowe (IC3)

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY i obejmuje:

 • szkolenie z wybranego zakresu wsparcia
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną (zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem/osobą zależną);
 • egzamin potwierdzający nabyte w trakcie szkolenia kwalifikacje
 • zaświadczenie o udziale w projekcie
 • certyfikat językowy TELC/ certyfikat komputerowy IC3

Na poczet podręczników do szkoleń komputerowych i językowych przewidziany jest wkład własny w wysokości
50-120 zł/osobę* w zależności od wybranego kursu:

 • szkolenie informatyczne IC3– 70,00 zł/osoby,
 • szkolenie z języka angielskiego – 60,00 -120,00 zł/osoby,
 • szkolenie z języka niemieckiego – 50,00 - 100,00 zł/osoby.

Każdy uczestnik projektu zobligowany jest do wniesienia wkładu własnego. Nie ma możliwości udziału w projekcie bez wniesienia wkładu własnego.

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce Do pobrania.

 

*Koszt 50-70zł/osobę jest niewielkim kosztem w porównaniu z ceną na rynku usług  komercyjnych. Wprowadzenie opłaty dla uczestników projektu ma na celu zmotywowanie i zmobilizowanie ich do uczestnictwa w kształceniu oraz ukończenia kursu i zdania certyfikowanego egzaminu.