Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Certyfikat komputerowy i językowy w zasięgu ręki

Oferta

SZKOLENIA KOMPUTEROWE IC3 – 70 GODZ. DYDAKTYCZNYCH

Certyfikat Umiejętności Komputerowych
i Użytkowania Internetu.
Standard Globalny.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu (IC3) – to światowy standard certyfikacji komputerowej. Certyfikat ten jest zestawem trzech międzynarodowych egzaminów:

  • Podstawy pracy z komputerem
  • Kluczowe programy i aplikacje
  • Internet i funkcjonowanie w sieci

Każdy egzamin IC3 to osobne świadectwo kompetencji, natomiast zdanie wszystkich trzech egzaminów owocuje uzyskaniem specjalnego certyfikatu potwierdzającego osiągnięcie pełnej standaryzacji IC3. Certyfikaty z serii IC3 to pierwszy odpowiedzialny krok do potwierdzenia własnej świadomości cyfrowej. Standard certyfikacji IC3 jest polecany przez największe firmy branży ICT. Jest to obiektywne i miarodajne narzędzie sprawdzające poziom umiejętności komputerowych, zalecane przede wszystkim kandydatom zaczynającym swoją przygodę z certyfikacją ICT. Firmy zatrudniające osoby świadome cyfrowo, odczuwają wzrost efektywności swoich pracowników. Dzięki temu potencjał tych firm może rozwijać się o wiele szybciej i ekonomiczniej.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu (IC3) – program szkolenia

I.                    Podstawy pracy z komputerem

komputer, budowa, funkcjonowanie, sposób działania

podstawowe urządzenia, np. drukarki, skanery itd.

właściwe użytkowanie komputera, ochrona przed uszkodzeniami

problemy ze sprzętem; diagnostyka i rozwiązywanie problemów

oprogramowanie; najważniejsze funkcje i aplikacje (np. Word, Excel, Power Point, aplikacje multimedialne),uruchamianie ich, zarządzanie nimi i ich aktualizacje

zarządzanie plikami i folderami, tworzenie skrótów, nowych folderów

inne systemy operacyjne (np. Linux, Macintosh itd.)

podstawowe zasady i komendy, Pulpit

II.                  Kluczowe programy i aplikacje

obejmuje popularne aplikacje przetwarzania tekstu, prezentacje i arkusze kalkulacyjne oraz najczęściej używane inne aplikacji.

uruchamianie podstawowych aplikacji, identyfikacja i modyfikacja

praca w dokumentami, współpraca z innymi aplikacjami

podstawowe narzędzia np. formatowanie

edycja dokumentu, automatyzacja procesów

zabezpieczanie dokumentów tekstowych

edytowanie danych, formatowanie, zarządzanie danymi, podstawowe formuły obliczeniowe

najważniejsze formuły i funkcje

tworzenie arkuszy i zarządzanie nimi,

wykresy i obrazki

zarządzanie danymi, sortowanie, filtrowanie

tworzenie prezentacji

sposoby zarządzania i edycji prezentacji

III.                Internet i funkcjonowanie w sieci

obejmuje umiejętności pracy w Internecie lub środowisku sieciowym

korzystanie z Internetu (korzyści i zagrożenia)

podstawowe zasady bezpieczeństwa, klient i domena

poczta elektroniczna, komunikacja online, (np. telekonferencje)

problemy z komunikacją (wirusy, niewłaściwa adresacja itd.) i siecią

 

SZKOLENIE JĘZYKOWE Z ANGIELSKIEGO (poziom A1, A2 LUB B1) LUB NIEMIECKIEGO (POZIOM A1) – 60-120 GODZ. DYDAKTYCZNYCH

Certyfikaty językowe TELC/Pearson JETSET/TOEIC Bridge/TOEIC WiDaF Basic są uznawane przez instytucje, pracodawców, uczelnie jak i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej uznał, że egzaminy spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania znajomości języka obcego w służbie cywilnej.

Poziom kompetencji językowych uzyskanych na danym poziomie kształcenia językowego:

Poziom A1 - Poziom podstawowy. Osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Poziom A2 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom B1 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie
i plany.

Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji:

  • Szkolenia komputerowe – egzamin i certyfikat IC3
  • Szkolenia językowe - egzamin i certyfikat TELC/Pearson JETSET/TOEIC Bridge/TOEIC WiDaF Basic

Szkolenia odbywać się będą na terenie województwa pomorskiego w oddziałach TEB Edukacja - Gdynia, Gdańsk, Słupsk, Starogard Gdański.