Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Dostosowanie kształcenia zawodowego na kierunku Technik informatyk i Technik weterynarii w Technikum

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projekcie „Dostosowanie kształcenia zawodowego na kierunku Technik informatyk i Technik weterynarii w Technikach TEB Edukacja w województwie śląskim do potrzeb lokalnego rynku pracy” nr WND-RPSL.11.02.03-24-00A4/17

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Wartość projektu: 2 017 439,52 zł

Wartość dofinansowania z UE: 1 714 823,59 zł

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów 7 Techników TEB Edukacja w województwie śląskim. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie ze szkół w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Katowicach, Rybniku i Tychach, kształcący się na kierunkach Technik informatyk oraz Technik weterynarii, poprzez wdrożenie kompleksowego programu dostosowanego do potrzeb regionalnego rynku pracy. Program wzmacniający wykracza poza ramy programowe w/w kierunków i obejmuje: doradztwo edukacyjno-zawodowe, dodatkowe specjalistyczne szkolenia zawodowe, organizację staży zawodowych dla uczniów, stworzenie w w/w placówkach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy (poprzez odpowiednie doposażenie pracowni szkolnych), jak również podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, prowadzących zajęcia w ww. placówkach na kierunku Technik informatyk, poprzez uczestnictwo w doszkalającym kursie programowania. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mieli możliwość zdobycia umiejętności dostosowanych do wskazówek płynących z rynku pracy, a kadra dydaktyczna podniesie swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie uznawanego na całym świecie Certyfikatu MTA.

Realizację projektu zaplanowano na okres: od września 2017 r. do sierpnia 2020 r.

W ramach projektu, dla uczniów kierunków Technik informatyk oraz Technik weterynarii zaplanowano:

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
  • Specjalistyczne szkolenia zawodowe;
  • Staże u przedsiębiorców

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY i obejmuje:

  • testy predyspozycji zawodowych, na podstawie których zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania dla każdego Uczestnika Projektu;
  • podręczniki i inne materiały dydaktyczne;
  • certyfikaty potwierdzające ukończenie profesjonalnych szkoleń zawodowych;
  • staż w przedsiębiorstwie z branży odpowiadającej kierunkowi kształcenia Uczestnika wraz ze stypendium stażowym;
  • zaświadczenie o udziale w projekcie.

 

Dodatkowo, w ramach projektu, przeszkoleni zostaną nauczyciele kształcenia zawodowego, prowadzący zajęcia na kierunku Technik informatyk. Dla nauczycieli zaplanowane zostało szkolenie zawodowe, zakończone Certyfikatem MTA. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia uczniów.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce Do pobrania.