Polityka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki. Więcej informacji na stronie: Polityka prywatności.

Dotacje na START dla mieszkańców subregionu poznańskiego

Indywidualne usługi doradcze o charakterze specjalistycznym

2019-01-07 13:25:32

Szanowni Państwo,

informujmy, iż w połowie lutego 2019 roku rozpoczniemy realizacje kolejnej formy wsparcia dla Uczestników projektu, jaką będą Indywidualne usługi doradcze o charakterze specjalistycznym.

Poniżej prezentujemy główne założenia tej formy wsparcia:

  • Główny cel formy wsparcia do rozwiązanie konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
  • Celem doradztwa ma być  rozwiązanie lub przedstawienie rozwiązania konkretnego problemu, zaś jego efektem opracowanie lub wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa (np. wdrożenia nowych metod produkcji, rozszerzenia działalności itp.).
  • Wsparcie przewiduje łącznie zrealizowanie 25 godzin doradztwa na jednego uczestnika projektu.
  • Usługi doradcze będą świadczone przez konsultantów zewnętrznych.
  • Usługa doradcza nie może przede wszystkim stanowić elementu stałej lub okresowej działalności ani też bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, takich jak np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego, regularne usługi prawne, usługi w zakresie reklamy.

 

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia opublikujemy w terminie późniejszym. Zwracamy uwagę, iż udział w/w formie wsparcia jest obowiązkowy.

 

Zespół projektowyWróć