Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Dotacje na START dla mieszkańców subregionu poznańskiego

Do pobrania

Dokumenty dotyczące rozliczenia dotacji oraz wsparcia pomostowego

 1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki  (rozliczenie bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej)
 2. Rozliczenie transzy wsparcia pomostowego
 3. Oświadczenie o cenie rynkowej używanego środka trwałego
 4. Oświadczenie o braku współfinansowania używanego środka trwałego
 5. Opis faktury/rachunku lub innego dokumentu księgowego potwierdzającego poniesiony wydatek
 6. Przykładowy katalog rodzajów kosztów, jakie mogą być sfinansowane z finansowego wsparcia pomostowego
 7. Formularz wprowadzania zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji

Dokumenty związana z przyznaniem dotacji oraz wsprcia pomostowego

 1. Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego

Zabezpiecznie do umowy o przyznanie środków finansowych:

 1. Informacje dotyczące zabezpieczenia
 2. Deklaracja do weksla in blanco
 3. Weksel in blanco
 4. Zgoda małżonka na poręczenie
 5. Oświadczenie (egzekucja)

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
 2. Wniosek  o przyznanie wsparcia pomostowego,
 3. Biznesplan,
 4. Oświadczenie Uczestnika projektu o niekorzystaniu równolegle z innych środków,
 5. Oświadczenie Uczestnika projektu o statusie podatnika VAT,
 6. Regulamin przyznawania środków finansowych,
 7. Regulamin Komisji Oceny Wniosków,
 8. Wzór karty oceny biznesplanu.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Wstępny formularz rekrutacyjny z załącznikami;
 2. Regulamin rekrutacji uczestników wraz z załącznikami;
 3. Karta oceny wstępnego formularza rekrutacyjnego;
 4. Oświadczenie potencjalnego Uczestnika projektu;
 5. Wzór odwołanie;

 

Dokumenty dotyczące wsparcia szkoleniowo-doradczego:

 

 1. Regulamin udziału w projekcie
 2. Wzór umowy wsparcia doradczo-szkoleniowego
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu:

 1. Wzór umowy użyczenia pojazdu
 2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu