Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

O projekcie

W ramach projektu zapraszamy do udziału w kursie komputerowym ECDL Core (European Computer Driving Licence). 

Kurs trwa 56 godzin i obejmuje 7 modułów tematycznych, każdy po 8 godzin:

  1. Podstawy technik informatycznych
  2. Użytkowanie komputerów
  3. Przetwarzanie tekstów
  4. Arkusze kalkulacyjne
  5. Bazy danych
  6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
  7. Usługi w sieciach informatycznych

Aby uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL należy zdać 7 jednostkowych egzaminów (jeden egzamin po każdym ww. module). 

Certyfikat jest ważny bezterminowo i potwierdza znajomość niezbędnej wiedzy do obsługi podstawowych programów komputerowych takich jak np. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, przeglądarka internetowa itp. 

W ramach projektu każdemu uczestnikowi zapewniamy bezpłatnie:

  • profesjonalny kurs komputerowy przygotowujący do zdania egzaminu,
  • materiały szkoleniowe, w tym podręczniki,
  • opłacenie egzaminu dla każdego z 7 modułów.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.