Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Rekrutacja i zapisy

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie wszystkie poniższe kryteria:

  • osoby w wieku 18 - 64 lata, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa dolnośląskiego,
  • uczestniczące w szkoleniach z własnej inicjatywy,
  • posiadające wykształcenie maksymalnie średnie oraz
  • osoby, które nie były, nie są i w okresie uczestnictwa w przedmiotowym projekcie nie będą objęte wsparciem w ramach innych projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.6.1 i/lub 9.6.2 i/lub Działaniu 9.3 POKL.


Uwaga! Ilość miejsc ograniczona!