Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Efektywne kształcenie zawodowe w Oddziałach TEB Edukacja w Lesznie i Pile

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projekcie „ Efektywne kształcenie zawodowe w Oddziałach TEB Edukacja w Lesznie i Pile” nr RPWP.08.03.01-30-0020/19 

 

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny).  

Wartość projektu: 1 220 514,04 zł 

Wartość dofinansowania z UE: 1 098 462,63 zł 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 200 uczniów kierunku Technik Informatyk, Technik Fotografii i Multimediów oraz Technik Organizacji Reklamy, kształcących się w Technikach TEB Edukacja w Lesznie i Pile, a także podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 6 nauczycieli kształcenia zawodowego w/w szkół poprzez udział w dodatkowych specjalistycznych szkoleniach zawodowych i innych formach wsparcia, realizowanych w ramach projektu. 

Zakres wsparcie wykracza poza ramy programowe w/w kierunków i obejmuje: doradztwo edukacyjno-zawodowe, dodatkowe specjalistyczne szkolenia zawodowe, organizację staży zawodowych dla uczniów, stworzenie w w/w placówkach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy (poprzez odpowiednie doposażenie pracowni szkolnych), jak również podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, prowadzących zajęcia w ww. placówkach na kierunku Technik Informatyk, Technik Fotografii i Multimediów oraz Technik Organizacji Reklamy, poprzez uczestnictwo w doszkalających kursach programowania C++, Adobe CC oraz kursie z zakresu e-sport. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mieli możliwość zdobycia umiejętności dostosowanych do wskazówek płynących z rynku pracy, a kadra dydaktyczna podniesie swoje kwalifikacje zawodowe. 

Realizację projektu zaplanowano na okres: od 30 czerwca 2020 r. do 29 czerwca 2023 r. 

W ramach projektu, dla uczniów z Technikum w Lesznie, zaplanowano następujące formy wsparcia: 

 • dla uczniów z kierunku Technik Informatyk: doradztwo edukacyjno-zawodowe (2h/os.), szkolenie zawodowe z zakresu programowania C++ (60h/gr.); 

 • dla uczniów z kierunku Technik Fotografii i Multimediów: doradztwo zawodowe (2h/os.), szkolenie z zakresu Adobe CC (60h/gr.) 

W ramach projektu, dla uczniów z Technikum w Pile, zaplanowano następujące formy wsparcia: 

 • dla uczniów z kierunku Technik Informatyk: doradztwo edukacyjno-zawodowe (2h/os.), szkolenie zawodowe z zakresu e-sport (152h/gr.); 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY i obejmuje: 

 • testy predyspozycji zawodowych, na podstawie których zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania dla każdego Uczestnika Projektu; 

 • podręczniki i inne materiały dydaktyczne; 

 • certyfikaty potwierdzające ukończenie profesjonalnych szkoleń zawodowych; 

 • staż w przedsiębiorstwie z branży odpowiadającej kierunkowi kształcenia Uczestnika wraz ze stypendium stażowym; 

 • zaświadczenie o udziale w projekcie. 

Dodatkowo, w ramach projektu, przeszkoleni zostaną nauczyciele kształcenia zawodowego, prowadzący zajęcia na kierunkach: 

 • Technik Informatyk w Technikum TEB Edukacja w Lesznie – kurs programowania C++ (32h) zakończony egzaminem CPA (C++ Certified Associate Programmer Certification); 

 • Technik Fotografii i Multimediów oraz Technik Organizacji Reklamy w Technikum TEB Edukacja w Lesznie – kurs Adobe CC (32h) zakończony egzaminem ACA (Adobe Certified Associate); 

 • Technik Informatyk w Technikum TEB Edukacja w Pile – kurs e-sport (16h). 

Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia uczniów. 

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce Do pobrania.