Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Efektywne kształcenie zawodowe w Oddziałach TEB Edukacja w Lesznie i Pile

Rekrutacja i zapisy

Projekt przeznaczony jest dla 200 Uczniów/Uczennic (43K/157M) kształcących się w 2 Technikach TEB Edukacja w woj. wielkopolskim, tj. w Technikach w Lesznie i Pile, na kierunkach: Technik Informatyk, Technik Fotografii i Multimediów oraz Technik Organizacji Reklamy, w klasach II, III lub IV, pozostających bez zatrudnienia, mieszkających w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego.  

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW: 

  1. osoba posiadająca status ucznia na kierunku Technik Informatyk, Technik Fotografii i Multimediów, Technik Organizacji Reklamy w jednym z Techników TEB Edukacja w Lesznie lub Pile w klasie II, III lub IV; 

  1. osoba pozostająca bez zatrudnienia; 

  1. osoba ucząca się lub zamieszkująca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego. 

Niespełnienie któregokolwiek z w/w kryteriów skutkuje odrzuceniem zgłoszenia. 

Weryfikacja w/w kryteriów w oparciu o dokumenty rekrutacyjne. 

Szczegółowy opis procesu rekrutacji zamieszczono w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Komplet dokumentów znajdziesz w zakładce Do pobrania