Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Wykwalifikowany technik usług farmaceutycznych- wiedza ultra forte

Rekrutacja i zapisy

KRYTERIA UCZESTNICTWA

Do udziału w projekcie zapraszamy słuchaczy kierunku technik farmaceutyczny Szkoły Policealnej TEB Edukacja dla Młodzieży w Szczecinie (słuchacze I i II roku). 

Istnieje możliwość udziału w większej liczbie szkoleń. 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. 

Pierwszeństwo w udziale przysługuje:

  • uczniom o niskich kwalifikacjach w obszarze zajęć
  • uczniom bez doświadczenia zawodowego w branży
  • uczniom deklarującym pracę w branży


Rekrutacja będzie przebiegać z zachowaniem równych szans kobiet i mężczyzn w dostępie do informacji, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.