Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza uczniów Technikum TEB w Grudziądzu i Toruniu do udziału w projeckie „Informatyka przyszłości” RPKP.10.02.03-04-0010/19

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Wartość projektu: 1 743 332,43zł

Wartość dofinansowania z UE: 1 481 832,56zł

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności zawodowej 129 Uczniów Technikum TEB w Grudziądzu i Toruniu poprzez udział w dodatkowych kursach i stażach zawodowych oraz wzrost umiejętności i kwalifikacji zawodowych 8 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w kursach w ramach projektu trwającego od 01.02.2020 do 31.08.2022.

W ramach projektu przewidziano wsparcie:

 1. dla 129 uczniów Technikum TEB w Grudziądzu i Toruniu, w tym:
 • doradztwo edukacyjno - zawodowe obligatoryjne dla wszystkich Uczestników projektu (w ramach zadania 129 uczniów zrealizuje indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze średnio 2h/osobę),
 • dla 54 Uczniów kształcących się w Technikum TEB w Grudziądzu na kierunku Technik Informatyk:
  • Kurs e-sport w wymiarze 240h/grupę, 3-4 semestry,
  • Kurs programowania w języku C++ w wymiarze 60h/grupę.
 • dla 75 Uczniów, kształcących się w Technikum TEB w Toruniu na kierunku Technik Informatyk:
  • Kurs MonterSpace w wymiarze 6 dni/grupę,
  • Kurs Cisco CCNA w wymiarze 40h/grupę,
  • Kurs - uprawnienia elektryczne SEP do 1kV w wymiarze 30h/grupę.

    2. Wsparcie dla 8 nauczycieli kształcenia zawodowego na kierunku Technik Informatyk z tych szkół:

 • dla 3 nauczycieli z Technikum TEB w Grudziądzu:
  • Kurs e-sport w wymiarze 40h,
  • Kurs programowania C++ w wymiarze 24h.
 • dla 5 nauczycieli z Technikum TEB w Toruniu:
  • Kurs MonterSpace w wymiarze 6dni,
  • Kurs MS Azure w wymiarze 24h,
  • Kurs Cisco CCNA w wymiarze 24h.

Kluczowe wskaźniki do osiągnięcia w ramach projektu:

 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 129
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - 104
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 8
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 2
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu - 129
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 8
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS - 2

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce Do pobrania.