Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Płocku

O projekcie

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Płocku.

RPMA.10.03.01-14-9206/17.

 

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CELEM GŁÓWNYM proj. jest nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy przez 144 Uczniów (48K, 96M) Technikum TEB Edukacja        w Płocku i 108 Słuchaczy (92K, 16M) Policealnej Szkoły TEB Edukacja i Studium Medycznego TEB Edukacja w Płocku przez udział w dodatkowych specjalistycznych szkoleniach zawodowych, zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego przez min. 80% z ww.osób (202os., 113K, 89M) poprzez udział w stażach zawodowych oraz nabycie przez 10 nauczycieli pracujących w ww.  szkołach kompetencji w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem

 

Realizację projektu zaplanowano na okres od 29 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku.

 

Wartość projektu: 1 465 994,51 PLN

Kwota dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 319 395,05 PLN

 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie kompleksowego doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Powstanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery. Każdy z uczestników projektu odbędzie doradztwo edukacyjno- zawodowe zarówno grupowe jak i indywidulne.

 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla uczniów kierunków:

 a)  Dla uczniów kierunków Technik informatyk, Technik organizacji reklamy, Fototechnik:

 • grafika komputerowa(60h/grupę x 6 grup):
 • Autodesk Inventor (60h/grupę x 6gr)
 • Technik informatyk: E-sport (40h/grupę x 3gr)

b)  Dla uczniów kierunku Technik weterynarii (40h/grupę x 3grupy):

 • Badania hematologiczne i biochemiczne krwi oraz mikrobiologia weterynaryjna

 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla słuchaczy kierunków:

 a)   Dla słuchaczy kierunku Terapeuta zajęciowy:

 • zajęcia z zakresu kroju i szycia (40h/grupę x 3grupy):

 

 b)  Dla słuchaczy kierunku Technik masażysta:

 • Diagnostyka i leczenie wad postawy (32h/grupę x 3gr):
 • Masaż tkanek głębokich (16h/grupę x 3gr):
 • Masaż tensegracyjny (16h/grupę x 3gr):

 

c) Dla słuchaczy kierunku Higienistka stomatologiczna:

 • Profesjonalne wybielanie zębów (24h/grupę x 3gr):
 • Asysta endodontyczna (32h/grupę x 3gr):

 

Uczestnicy projektu odbędą płatne staże zawodowe. Ich celem jest wzmocnienie wiedzy nabytej podczas dodatkowych szkoleń.

 

Korzyści dla Uczestników projektu:

 • Bezpłatny komplet podręczników/skryptów tematycznych,
 • Stypendia stażowe.

 

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.

Dodatkowo w ramach projektu przeszkoleni zostaną nauczyciele kształcenia zawodowego w różnych obszarach, co wpłynie na wzrost jakości kształcenia zawodowego w ww. zawodach.

 

Zakładane efekty

 • Doposażenie pracowni technika informatyka, technika weterynarii, higienistki stomatologicznej oraz technika masażysty,
 • Wzrost kompetencji i umiejętności praktycznych u 252 ucznów i słuchaczy (136K, 80M) poprzez udział w szkoleniach branżowych,
 • Nabycie doświadczenia zawodowego przez 202 uczniów i słuchaczy (109K, 64M) poprzez udział w stażach zawodowych,
 • Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez 10 nauczycieli kształcenia zawodowego.