Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Płocku

Oferta

W ramach projektu uczestnicy  zostaną objęci wsparciem:

 1. Doradztwo edukacyjno - zawodowe
 2. Szkolenia branżowe dopasowane do kierunku kształcenia
 3. Płatny staż zawodowy

 

Doradztwo edukacyjno – zawodowe:

W ramach zadania powstanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPinKA). 216 Uczestników projektu odbędzie doradztwo edukacyjno-zawodowe, obejmujące ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowościowych do wykonywania zawodu, planowania ścieżki kariery zawodowej, ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich. Zrealizowane zostanie grupowe i indywidulane doradztwo zawodowe.

Realizacja zajęć:

- w pierwszej kolejności będą odbywać się zajęcia z grupowego doradztwa – 21 grup po 12 osób (25 godzin dla każdej grupy),

- następnie dla każdego Uczestnika zrealizowane zostanie indywidualne doradztwo zawodowe w ilości 2 godziny/osobę, w trybie ciągłym, zależnie od potrzeb Uczestników.

 

Specjalistyczne szkolenia branżowe:

 • Dla uczniów kierunków Technik informatyk, Technik organizacji reklamy, Fototechnik:
 • Technik informatyk, Technik organizacji reklamy, Fototechnik:
 • grafika komputerowa(60h/grupę x 6 grup):

- ramowy program  obejmuje: specjalistyczne zajęcia z obróbki obrazu – tematyka  i poziom nauczania dostosowany będzie przez trenera do potrzeb każdej grupy. Po odbyciu zajęć wszyscy UP podejdą do zewnętrznego egzaminu Adobe Certified Associate. Certyfikaty ACA potwierdzają posiadanie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi narzędzi firmy Adobe do komunikacji cyfrowej oraz tworzenia i projektowania materiałów,

 • Autodesk Inventor (60h/grupę x 6gr):

- ramowy program obejmuje: tworzenie i pracę z Projektem, środowisko szkicowania 3D, modelowanie części, import brył i edycja bezpośrednia, kształt swobodny, wprowadzenie do środowiska pracy programu, założenie nowego projektu w Inventorze, modelowanie detali, tworzenie dokumentów rysunkowych, przygotowanie instrukcji montażu, budowa i zasady działania drukark i 3D, dostosowanie parametrów do wydruku, wydruk modelu,

 • Technik informatyk:
 • E-sport (40h/grupę x 3gr)

- ramowy program: programowanie gier, treningi e- sportowe, umiejętności miękkie (komunikacja, budowanie zespołu, rola lidera, współpraca w zespole)

 

b)  Dla uczniów kierunku Technik weterynarii (40h/grupę x 3grupy):

 • Badania hematologiczne i biochemiczne krwi oraz mikrobiologia weterynaryjna

- ramowy program: podstawowe parametry badań, pobieranie próbek, wykonywanie  badań, obsługa sprzętu, analiza wyników.

 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla słuchaczy kierunków:

 a)  Dla słuchaczy kierunku Terapeuta zajęciowy:

 • zajęcia z zakresu kroju i szycia (40h/grupę x 3grupy):

- ramowy program: przygotowanie do prowadzenia zajęć terapeutycznych poprawiających sprawność ruchową i manualną uczestników terapii z wykorzystaniem szycia. Efekty kształcenia znajomość zagadnień określoną w programie nauczania, umiejętność samodzielnego wykonywania określonych zabiegów.

 

 b)  Dla słuchaczy kierunku Technik masażysta:

 • Diagnostyka i leczenie wad postawy (32h/grupę x 3gr):

- ramowy program: wady postawy, sposoby diagnozowania, ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne, korekcja wad.

 • Masaż tkanek głębokich (16h/grupę x 3gr):

- ramowy program: zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z masażem tkanek głębokich, wykonywanie zabiegów.

 • Masaż tensegracyjny (16h/grupę x 3gr):

- ramowy program: zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z masażem tkanek głębokich, wykonywanie zabiegów. Efekty kształcenia: znajomość zagadnień określonych  w programie nauczania, umiejętność samodzielnego wykonywania określonych zabiegów.

 

c) Dla słuchaczy kierunku Higienistka stomatologiczna:

 • Profesjonalne wybielanie zębów (24h/grupę x 3gr):

- ramowy program: przygotowanie do wykonywania zabiegów z użyciem profesjonalnego lasera do wybielania zębów

 • Asysta endodontyczna (32h/grupę x 3gr):

- ramowy program: asystowanie przy zabiegach, przygotowanie urządzeń i personelu, praca z pacjentem, asysta czysta i brudna, instrumentarium po zabiegu. Efekty kształcenia: znajomość zagadnień określonych w programie nauczania, umiejętność samodzielnego wykonywania określonych zabiegów.

 

Staże zawodowe:

 • Staże zawodowe będą zorganizowane u pracodawców w branży zgodnej z kierunkiem kształcenia.
 • Na czas odbywania stażu zostanie sporządzona umowa trójstronna między TEB EdukacjaSp. z o.o., przedsiębiorcą i uczestnikiem projektu. Umowa określa ilość godzin stażu, okres i miejsce jego realizacji, wynagrodzenie stażysty, a także zobowiązaniedo wyznaczenia opiekuna stażu po stronie podmiotu przyjmującego na staż. Zostanie opracowany program stażu.
 • Realizacja stażu odbywać się będzie zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu,w odpowiedzi na który został złożony wniosek oraz innymi dokumentami programowymi.
 • Stażysta otrzyma stypendium stażowe w wysokości 2 500,00 zł brutto za realizację stażu w wymiarze 150 godzin.