Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Radomiu

O projekcie

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Radomiu

RPMA.10.03.01-14-9210/17.

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CELEM GŁÓWNYM projektu jest nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy przez 108 Uczniów (41K, 67M) Technikum TEB Edukacja      w Radomiu i 108 Słuchaczy (95K, 13M) Policealnej Szkoły TEB Edukacja i Policealnej Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Radomiu przez udział w dodatkowych specjalistycznych szkoleniach zawodowych oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego przez min.80% z ww.osób (173os., 109K, 64M) poprzez udział w stażach zawodowych.

 

Realizację projektu zaplanowano na okres od 29 stycznia 2018 roku do grudnia 2020 roku.

Wartość projektu: 1 448 587,20 PLN

Kwota dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 303 728,48 PLN

 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie kompleksowego doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Powstanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery. Każdy z uczestników projektu odbędzie doradztwo edukacyjno- zawodowe zarówno grupowe jak i indywidulne.

 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla uczniów kierunków:

 • Technik informatyk, szkolenie z grafiki komputerowej zakończone egzaminem Adobe Certified Associoate, szkolenie: „MTA-365 Podstawy administrowania Windows Server”, zakończone egzaminem oraz szkolenie „MTA-366 Podstawy działania sieci - Networking Fundamentals” zakończone egzaminem,
 • Technik  usług fryzjerskich, szkolenie zawodowe rekomendowane przez SCHWARZKOPF PROFFESSIONAL.

 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla słuchaczy kierunków:

 • Technik dentystyczny: szkolenie „Autodesk Inventor – CAD/CAM i drukarka 3D w technice dentystycznej”,
 • Terapeuta masażysta: szkolenie metody i techniki leczenia pacjentów z dyskopatią piersiowo lędźwiową,
 • Technik usług kosmetycznych: szkolenie z  podologii, specjalistyczna pielęgnacja i profilaktyka leczenia stóp

 

Uczestnicy projektu odbędą płatne staże zawodowe.

 

Korzyści dla Uczestników projektu:

 • Bezpłatny komplet podręczników/skryptów tematycznych,
 • Stypendia stażowe.

 

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym  w zakładce Do pobrania.

Dodatkowo w ramach projektu przeszkoleni zostaną nauczyciele kształcenia zawodowego w różnych obszarach, co wpłynie na wzrost jakości kształcenia zawodowego w ww. zawodach.

 

Zakładane efekty

 • Doposażenie pracowni technika informatyka oraz technika dentystycznego,
 • Wzrost kompetencji i umiejętności praktycznych u 216 ucznów i słuchaczy (136K, 80M) poprzez udział w szkoleniach branżowych,
 • Nabycie doświadczenia zawodowego przez 173 uczniów i słuchaczy (109K, 64M) poprzez udział w stażach zawodowych,
 • Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez 10 nauczycieli kształcenia zawodowego.