Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Radomiu

Rekrutacja i zapisy

Projekt skierowany jest do 216 uczniów i słuchaczy (136K, 80M), uczących się w szkołach Wnioskodawcy w Radomiu na kierunkach Technik informatyk, Technik dentystyczny, Technik masażysta, Technik usług fryzjerskich oraz Technik usług kosmetycznych (uczących się, pracujących lub zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w województwie mazowieckim).

 

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

Osoba ucząca się w szkole Wnioskodawcy w jednej z poniższych szkół:

  • kierunek Technik informatyk w Radomiu.
  • kierunek Technik usług fryzjerskich w Radomiu.
  • kierunek Technik dentystyczny Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Radomiu.
  • kierunek Technik masażysta w Radomiu
  • kierunek Technik usług kosmetycznych TEB Edukacja w Radomiu.

 

Kryteria PREMIUJĄCE

Ze względu na zdiagnozowane we wniosku o dofinansowanie trudności na rynku pracy, preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

 

  • Osoby uczące się w Technikum, klasa IV:  +  15 pkt
  • Osoby uczące się w Technikum, klasa III:  +  10 pkt
  • Osoby uczące się w Technikum, klasa II:   +  5 pkt
  • Osoby uczące się w Szkołach Policealnych, klasa II:  +  15 pkt
  • Osoby z niepełnosprawnościami: + 10 pkt (weryfikacja: ksero o niepełnosprawności).

 

Szczegółowy opis procesu rekrutacji oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdziesz w zakładce DO POBRANIA.

 

*definicje

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)