Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Radomiu

Oferta

W ramach projektu uczestnicy  zostaną objęci wsparciem:

 1. Doradztwo edukacyjno - zawodowe
 2. Szkolenia branżowe dopasowane do kierunku kształcenia
 3. Płatny staż zawodowy
   

Doradztwo edukacyjno – zawodowe:

W ramach zadania powstanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPinKA). 216 Uczestników projektu odbędzie doradztwo edukacyjno-zawodowe, obejmujące ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowościowych do wykonywania zawodu, planowania ścieżki kariery zawodowej, ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich. Zrealizowane zostanie grupowe i indywidulane doradztwo zawodowe.

Realizacja zajęć:

- w pierwszej kolejności będą odbywać się zajęcia z grupowego doradztwa – 18 grup po 12 osób (25 godzin dla każdej grupy),

- następnie dla każdego Uczestnika zrealizowane zostanie indywidualne doradztwo zawodowe w ilości 3 godziny/osobę, w trybie ciągłym, zależne od potrzeb Uczestników.

 

Specjalistyczne szkolenia branżowe:

a)  Dla uczniów kierunku Technik informatyk:

 • grafika komputerowa(60h/grupę x 6 grup):

- ramowy programobejmuje: specjalistyczne zajęcia z obróbki obrazu, tematyka i poziom nauczania dostosowany będzie przez trenera do potrzeb każdej grupy. Po odbyciu zajęć wszyscy UP podejdą do zewnętrznego egzaminu Adobe Certified Associate. Certyfikaty ACA potwierdzają posiadanie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi narzędzi firmy Adobe do komunikacji cyfrowej oraz tworzeniai projektowania materiałów.

 • MTA-365 Podstawy administrowania „Windows Server” (40h/grupę x 6 grup):
  - ramowy program obejmuje: instalacja serwera, role serwera, infrastruktura usługi Active Directory, pamięć masowa, zarządzanie wydajnością serwera, konserwacja serwera,
 • MTA-366 Podstawy działania sieci Networking Fundamentals (40h/grupę x 6 grup):

         - ramowy program obejmuje: infrastruktury sieciowe, sprzęt sieciowy, protokoły i usługi.

      b) Dla uczniów kierunku Technik usług fryzjerskich:

 • szkolenia zawodowe rekomendowane przez SCHWARZKOPF PROFFESSIONAL (120 h/grupę x 3 grupy): 

- ramowy program obejmuje: koloryzację, pielęgnację, stylizację, kreatywność, strzyżenie, fryzury damskie i męskie. W celu prawidłowej realizacji zajęć zakupione zostanie niezbędne doposażenie. szkolenia zawodowe rekomendowane przez SCHWARZKOPF PROFFESSIONAL w ramach ogólnoświatowego ASK Academy, składające się z następujących modułów: ESSENTIAL(36h), ADVANCED(40h), EXPERT(44h).

     c) Dla słuchaczy kierunku Technik usług kosmetycznych:

 • podologia (50h/grupę x 3gr):

- ramowy program obejmuje: specjalistyczna pielęgnacja i profilaktyka leczenia stóp,    stany chorobowe – diagnoza i leczenie, wykonywanie zabiegów podologicznych.

    d) Dla słuchaczy kierunku Technik dentystyczny:

 • Autodesk Inventor CAD/CAM i drukarka 3D w technice dentystycznej (60h/grupę x 3 grupy):

- ramowy program obejmuje: część teoretyczną i praktyczną, w tym: wprowadzenie do środowiska pracy programu, założenie nowego projektu w Inventorze, modelowanie części 2D i 3D, modelowanie detali, tworzenie dokumentów rysunkowych, przygotowanie instrukcji montażu, budowa i zasady działania drukarki 3D, dostosowanie parametrów do wydruku, wydruk modelu.

    e) Dla słuchaczy kierunku Technik masażysta:

 •  metody i techniki leczenia pacjentów z dyskopatią piersiowo lędźwiową (60h/grupę x 3 grupy)

- ramowy program obejmuje: zagadnienia teoretyczne i praktyczne, m.in.: podstawy anatomii i fizjologii, objawy dyskopatii, diagnoza i leczenie.

 

Staże zawodowe:

 • Staże zawodowe będą zorganizowane u pracodawców w branży zgodnej z kierunkiem kształcenia.
 • Na czas odbywania stażu zostanie sporządzona umowa trójstronna między TEB EdukacjaSp. z o.o., przedsiębiorcą i uczestnikiem projektu. Umowa określa ilość godzin stażu, okres i miejsce jego realizacji, wynagrodzenie stażysty, a także zobowiązaniedo wyznaczenia opiekuna stażu po stronie podmiotu przyjmującego na staż. Zostanie opracowany program stażu.
 • Realizacja stażu odbywać się będzie zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu,w odpowiedzi na który został złożony wniosek oraz innymi dokumentami programowymi.
 • Stażysta otrzyma stypendium stażowe w wysokości 2 500,00 zł brutto za realizację stażu w wymiarze 150 godzin.