Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Recepta na sukces zawodowy – wykwalifikowane kadry medyczne dla Lubelszczyzny

Aktualności

Szanowni Pracodawcy, uprzejmie prosimy o wyrażenie opinii dotyczącej programów kształcenia dla zawodów: Technik elektroradiolog, Technik dentystyczny i Terapeuta zajęciowy w celu dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb rynku pracy teraz i w przyszłości. Jesteśmy przekonani, że Państwo jako osoby wykonujące te zawody – obecni i potencjalni Pracodawcy, jesteście najważniejszym źródłem informacji o zauważonych deficytach kształcenia, pożądanych kompetencjach zawodowych absolwentów szkół i nowych wyzwaniach. Poniżej umieszczamy Programy nauczania do poszczególnych zawodów.

Program nauczania - Technik elektroradiolog

Program nauczania - Technik dentystyczny

Program nauczania - Terapeuta zajęciowy

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu!

Badania realizowane są w ramach Projektu „Recepta na sukces – wykwalifikowane kadry medyczne dla Lubelszczyzny” nr RPLU.12.04.00-06-0012/17 realizowanego w ramach Priorytetu XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.