Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Recepta na sukces zawodowy – wykwalifikowane kadry medyczne dla Lubelszczyzny

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w Projeckie „Recepta na sukces zawodowy – wykwalifikowane kadry medyczne dla Lubelszczyzny” RPLU.12.00.00-06-0012/17.

 

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 (Oś: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe).  

 

Głównym celem Projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 160 Słuchaczy (118K i 42M) kształcących się w Policealnym Studium Medycznym TEB Edukacja w Lublinie i Studium Medycznym TEB Edukacja w Zamościu na kierunkach Technik elektroradiolog, Technik dentystyczny i Terapeuta zajęciowy poprzez nabycie i/lub podwyższenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez wszystkich Słuchaczy, dzięki udziałowi w dodatkowych szkoleniach zaplanowanych we współpracy z pracodawcami, nabycie doświadczenia zawodowego przez co najmniej 60% tych Słuchaczy dzięki odbyciu wysokiej jakości staży zawodowych, a także aktualizacja wiedzy 8 Nauczycieli ww. Szkół.

 

Realizację Projektu zaplanowano na okres od stycznia 2018 r. do grudnia 2021 roku.

 

Wartość Projektu: 714 783,65 zł, w tym kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 643 305,28 zł.

 

W ramach Projektu zaplanowano przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla Słuchaczy kierunków:

  • Technik elektroradiolog: szkolenie z zakresu „Ochrony radiologicznej pacjentów” wraz z egzaminem oraz szkolenie z zakresu ,,Systemów zapewniania jakości w diagnostyce radiologicznej. Nowoczesna diagnostyka obrazowa",
  • Technik dentystyczny: szkolenie z zakresu „Autodesk Inventor – CAD/CAM i drukarka 3D w technice dentystycznej”,
  • Terapeuta zajęciowy: szkolenie z zakresu „Oligofrenopedagogiki”.

 

Uczestnicy Projektu odbędą płatne staże zawodowe. Ich celem jest wzmocnienie wiedzy nabytej podczas dodatkowych szkoleń.

 

Korzyści dla Uczestników Projektu to stypendia stażowe, jak również, dot. Słuchaczy kierunku Terapeuta zajęciowy, bezpłatny komplet podręczników.

 

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w Pojekcie zamieszczono w Regulaminie udzialu w Projekcie wraz z załącznikami dostępnym w zakładce Do pobrania.

 

Dodatkowo w ramach Projektu przeszkoleni zostaną Nauczyciele kształcenia zawodowego w różnych obszarach, co wpłynie na wzrost jakości kształcenia zawodowego w ww. zawodach. Ponadto, zmodyfikowane zostaną programy nauczania na trzech kierunkach: Techniku dentystycznym, Techniku elektroradiologu oraz Terapeucie zajęciowym (przez Partnera Projektu: Stowarzyszenie Medycyna Polska z siedzibą w Tarnowie).

 

Zakładane efekty Projektu:

  • doposażenie pracowni Technika elektroradiologa, Technika dentystycznego oraz Terapeuty zajęciowego,
  • wzrost kompetencji i umiejętności praktycznych u 160 BO poprzez udział w szkoleniach branżowych,
  • nabycie doświadczenia zawodowego przez 96 BO (71K, 25M) poprzez udział w stażach zawodowych,
  • uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez 8 Nauczycieli kształcenia zawodowego.