Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Recepta na sukces zawodowy – wykwalifikowane kadry medyczne dla Lubelszczyzny

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Recepta na sukces zawodowy – wykwalifikowane kadry medyczne dla Lubelszczyzny” RPLU.12.00.00-06-0012/17.

 

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 160 Słuchaczy (118K i 42 M) kształcących się w Policealnym Studium Medycznym TEB Edukacja w Lublinie i Studium Medycznym TEB Edukacja w Zamościu na kierunkach Technik elektroradiolog, Technik dentystyczny i Terapeuta zajęciowy poprzez nabycie i/lub podwyższenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez wszystkich Słuchaczy, dzięki udziałowi w dodatkowych szkoleniach zaplanowanych we współpracy z pracodawcami, nabycie doświadczenia zawodowego przez co najmniej 60% tych Słuchaczy dzięki odbyciu wysokiej jakości staży zawodowych, a także aktualizacja wiedzy 8 nauczycieli ww. szkół.

 

Realizację projektu zaplanowano na okres od stycznia 2018 r. do grudnia 2021 roku.

 

Wartość projektu: 714 783,65 zł

Kwota dofinansowania Funduszy Europejskich: 643 305,28 zł

 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla słuchaczy kierunków:

  • Technik elektroradiolog: szkolenie „Ochrona radiologiczna pacjentów” wraz z egzaminem oraz szkolenie ,,System zapewniania jakości w diagnostyce radiologicznej. Nowoczesna diagnostyka obrazowa’.’
  • Technik dentystyczny: szkolenie „Autodesk Inventor – CAD/CAM i drukarka 3D w technice dentystycznej”.
  • Terapeuta zajęciowy: szkolenie „ Oligofrenopedagogika”

 

Uczestnicy projektu odbędą płatne staże zawodowe. Ich celem jest wzmocnienie wiedzy nabytej podczas dodatkowych szkoleń.

 

Korzyści dla Uczestników projektu:

·         Bezpłatny komplet podręczników/skryptów tematycznych,

·         Stypendia stażowe.

 

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.

 

Dodatkowo w ramach projektu przeszkoleni zostaną nauczyciele kształcenia zawodowego w różnych obszarach, co wpłynie na wzrost jakości kształcenia zawodowego w ww. zawodach. Ponadto, zostaną zmodyfikowane programy nauczania na trzech kierunkach: Techniku dentystycznym, Techniku elektroradiologu oraz Terapeucie zajęciowym.

 

Zakładane efekty

  • Doposażenie pracowni technika elektroradiologa, technika dentystycznego oraz terapeuty zajęciowego,
  • Wzrost kompetencji i umiejętności praktycznych u 160 BO poprzez udział w szkoleniach branżowych,
  • Nabycie doświadczenia zawodowego przez 96 BO (71K, 25M) poprzez udział w stażach zawodowych,
  • Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez 8 nauczycieli kształcenia zawodowego.