Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Recepta na sukces zawodowy – wykwalifikowane kadry medyczne dla Lubelszczyzny

Rekrutacja i zapisy

Projekt skierowany jest do 160 Słuchaczy (118K, 42M), uczących się w Szkołach Wnioskodawcy w Lublinie i w Zamościu na kierunkach Technik elektroradiolog, Technik dentystyczny lub Terapeuta zajęciowy (uczących się, pracujących lub zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w województwie lubelskim).

 

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

Osoba ucząca się w jednej z poniższych Szkół Wnioskodawcy na jednym ze wskazanych poniżej kierunków, tj.:

  • w Policealnym Studium Medycznym TEB Edukacja w Lublinie na kierunku Technik elektroradiolog,
  • w Studium Medycznym TEB Edukacja w Zamościu na kierunku Technik elektroradiolog,
  • w Policealnym Studium Medycznym TEB Edukacja w Lublinie na kierunku Technik dentystyczny,
  • w Studium Medycznym TEB Edukacja w Zamościu na kierunku Terapeuta zajęciowy.

 

Kryteria premiujące:

Ze względu na zdiagnozowane we wniosku o dofinansowanie trudności na rynku pracy, preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

  • osoby uczące się w klasie drugiej Szkoły TEB Edukacja: +10 pkt.,
  • osoby z niepełnosprawnościami: +10 pkt. (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności),
  • osoby bez doświadczenia zawodowego oraz bez zatrudnienia: +10 pkt. (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym wraz z kserokopią zaświadczenia z PUP).

Szczegółowy opis procesu rekrutacji oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w Zakładce: Do pobrania.