Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Recepta na sukces zawodowy – wykwalifikowane kadry medyczne dla Lubelszczyzny

Rekrutacja i zapisy

Projekt skierowany jest do 160 słuchaczy (118K, 42M), uczących się w szkołach Wnioskodawcy w Lublinie i Zamościu na kierunkach Technik elektroradiolog, Technik dentystyczny oraz Terapeuta zajęciowy (uczących się, pracujących lub zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w województwie lubelskim).

 

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

Osoba ucząca się w szkole Wnioskodawcy w jednej z poniższych szkół:

  • kierunek Technik elektroradiolog Studium Medycznego TEB Edukacja w Lublinie.
  • kierunek Technik elektroradiolog Studium Medycznego TEB Edukacja w Zamościu.
  • kierunek Technik dentystyczny Studium Medycznego TEB Edukacja w Lublinie.
  • kierunek Terapeuta zajęciowy Studium Medycznego TEB Edukacja w Zamościu.

 

Kryteria PREMIUJĄCE

Ze względu na zdiagnozowane we wniosku o dofinansowanie trudności na rynku pracy, preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

  • osoby uczące się w klasie drugiej: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym)
  • osoby bez doświadczenia zawodowego: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym)
  • osoby z niepełnosprawnościami: +10 pkt (weryfikacja: ksero orzeczenia o niepełnosprawności).

Szczegółowy opis procesu rekrutacji oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdziesz w zakładce DO POBRANIA.

 

*DEFINICJE

 

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)