Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Recepta na sukces zawodowy – wykwalifikowane kadry medyczne dla Lubelszczyzny

Oferta

W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci wsparciem z zakresu:

1)      szkoleń branżowych dopasowanych do kierunku kształcenia oraz

2)      płatnego stażu zawodowy (dot. 60% Słuchaczy).

 

Specjalistyczne szkolenia branżowe:

 1. dla Słuchaczy kierunku Technik elektroradiolog:
 • kurs: Ochrona radiologiczna pacjentów (w wymiarze: 17 godz./gr.)

ramowy program: zgodny z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej) przeznaczony dla wszystkich pracowników realizujących procedury z zakresu rentgenodiagnozy, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii, w tym dla techników RTG obsługujących aparaty rentgenowskie; po zakończeniu szkolenia Uczestnicy Projektu podejdą do egzaminu zewnętrznego, zdanie którego umożliwi uzyskanie certyfikatu z ww. zakresu na okres 5 lat.

 • kurs: „System zapewniania jakości w diagnostyce radiologicznej. Nowoczesna diagnostyka obrazowa” (w wymiarze: 60 godz./gr.)

ramowy program: techniczne aspekty zapewnienia jakości obrazu, sterowanie procesem obróbki chemicznej błon rentgenowskich, kryteria jakości i sposoby testowania aparatury diagnostycznej, zasady prowadzenia dokumentacji.

 1. dla Słuchaczy kierunku Technik dentystyczny:
 • kurs: Autodesk Inventor – CAD/CAM i drukarka 3D w technice dentystycznej (w wymiarze: 60 godz./gr.)

ramowy program: (stopień podstawowy) wprowadzenie do środowiska pracy programu, założenie nowego projektu w Inventorze, modelowanie części 2D i 3D, modelowanie detali, tworzenie dokumentów rysunkowych, przygotowanie instrukcji montażu, budowa i zasady działania drukarki 3D, dostosowanie parametrów do wydruku, wydruk modelu.

 1. dla Słuchaczy kierunku Terapeuta zajęciowy:
 • kurs: Oligofrenopedagogika (w wymiarze: 60 godz./gr.)

ramowy program: metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjna i wyrównawcza dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, metodyka opieki i wychowania osób głębiej upośledzonych umysłowo, metodyka nauczania i wychowywania osoby lekko upośledzonej umysłowo, współczesne zagadnienia oligofrenopedagogiczne (w tym relacja społeczna osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i praca z rodziną).

Staże zawodowe:

 • staże zawodowe będą zorganizowane u pracodawców z branży zgodnej z kierunkiem kształcenia,
 • na czas odbywania stażu zawodowego sporządzona zostanie umowa trójstronna między Realizatorem, przedsiębiorcą i Uczestnikiem Projektu. Umowa określać będzie liczbę godzin stażu zawodowego, okres i miejsce jego realizacji, wynagrodzenie stażysty, a także zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna stażu po stronie podmiotu przyjmującego na staż, zostanie również opracowany program stażu,
 • realizacja stażu zawodowego odbywać się będzie zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w odpowiedzi na który złożony został wniosek o dofinansowanie Projektu, jak również zgodnie z innymi dokumentami programowymi, w szczególności Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk,
 • stażysta otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1 834,77 zł brutto za realizację stażu zawodowego w wymiarze 150 godzin zegarowych.