Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Recepta na sukces zawodowy – wykwalifikowane kadry medyczne dla Lubelszczyzny

Oferta

W ramach projektu uczestnicy  zostaną objęci wsparciem:

1)      Szkolenia branżowe dopasowane do kierunku kształcenia

2)      Płatny staż zawodowy

 

Specjalistyczne szkolenia branżowe:

a)      Dla uczniów i słuchaczy kierunku Technik elektroradiolog:

·      kurs Ochrona radiologiczna pacjentów

Kurs dla wszystkich pracowników realizujących procedury z zakresu rentgenodiagnozy,
w tym dla techników RTG obsługujących aparaty rentgenowskie. Po zakończeniu szkolenia będzie przeprowadzony egzamin zewnętrzny, co umożliwia uzyskanie certyfikatu z ww. zakresu na okres 5 lat

·      kurs „System zapewniania jakości w diagnostyce radiologicznej. Nowoczesna diagnostyka obrazowa”: 60h/ gr

ramowy program: techniczne aspekty zapewnienia jakości obraz., sterowanie procesem obróbki chemicznej błon rentgenowskich, kryteria jakości i sposoby testowania aparatury diagn., zasady prowadzenia dokumentacji.

b)      Dla uczniów i słuchaczy kierunku Technik dentystyczny:

·      kurs Autodesk Inventor – CAD/CAM i drukarka 3D w technice dentystycznej: 60h/ gr

ramowy program: wprowadzenie do środowiska pracy programu, założenie nowego proj. w Inventorze, modelowanie części 2D i 3D, modelowanie detali, tworzenie dokumentów rysunkowych, przygotowanie instrukcji montażu, budowa i zasady działania drukarki 3D, dostosowanie parametrów do wydruku, wydruk modelu

c)       Dla uczniów i słuchaczy kierunku Terapeuta zajęciowy:

·      kurs „Oligofrenopedagogika”: 60h/ gr

ramowy program: metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjna i wyrównawcza dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, metodyka opieki i wychowania osób głębiej upośledzonych umysłowo, metodyka nauczania i wychowywania osoby lekko upośledzonej umysłowo, współczesne zagadnienia oligofrenopedagogiczne (w tym relacja społeczna osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i praca z rodziną)

 

Staże zawodowe:

  • Na czas odbywania stażu zostanie sporządzona umowa trójstronna między TEB Edukacja sp. z o.o., przedsiębiorcą i uczestnikiem projektu. Umowa określa ilość godzin stażu, okres i miejsce jego realizacji, wynagrodzenie stażysty, a także zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna stażu po stronie podmiotu przyjmującego na staż. Zostanie opracowany program stażu.
  • Stażysta otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1 834,77 zł brutto za realizację stażu w wymiarze 150 godzin zegarowych.