Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach medyczno-społecznych w Szkołach Policealnych TEB Edukacja w Opolu

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Wzmocnienie jakości kształcenia na kierunkach medyczno-społecznych w Szkołach Policealnych TEB Edukacja w Opolu” RPOP.09.02.02-16-0003/17

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 461 608,00 zł

Kwota dofinansowania Funduszy Europejskich: 415 447,20 zł

Realizację projektu zaplanowano na okres od 01.02.2018 do 31.01.2020 r.

 

Celem projektu jest nabycie bądź podwyższenie kwalifikacji zawodowych dla 192 słuchaczy Szkół Policealnych TEB Edukacja w Opolu na kierunkach medyczno-społecznych: technik masażysta, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy i opiekunka dziecięca przez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach i stażach.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla Słuchaczy kierunków:

 • Technik Masażysta: szkolenie „Masaż sportowy” oraz „Masaż gorącymi kamieniami”;
 • Asystentka Stomatologiczna: szkolenie „Profesjonalne wybielane zębów” oraz „Asysta przy implantologii”;
 • Higienistka Stomatologiczna: szkolenie „Profesjonalne wybielanie zębów” oraz „Asysta przy implantologii”;
 • Technik Dentystyczny: szkolenie „Planowanie i wykonywanie protez szkieletowych” oraz „Autodesk Inventor – CAD/CAM i drukarka 3D w technice dentystycznej”;
 • Technik Elektroradiolog: szkolenie „Język angielski zawodowy w obsłudze aparatury medycznej” oraz „Ochrona radiologiczna pacjentów”;
 • Technik Sterylizacji Medycznej: szkolenie „Dezynfekcja i sterylizacja – nowe trendy na rynku medycznym”;
 • Terapeuta Zajęciowy: szkolenie „Język migowy” oraz „Oligofrenopedagogika”;
 • Opiekunka Dziecięca: szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla dzieci i niemowląt”.

Uczestnicy Projektu odbędą staże zawodowe. Ich celem jest wzmocnienie wiedzy nabytej podczas dodatkowych szkoleń.

Korzyści dla Uczestników Projektu:

 • udział w projekcie jest bezpłatny;
 • dokument potwierdzający nabyte kwalifikacje;
 • bezpłatny komplet podręczników/ skryptów tematycznych;
 • ubezpieczenie NNW;
 • stypendium stażowe dla Uczestników staży zawodowych.
   

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w Projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.

Zakładane efekty:

 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt
  i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 1.
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 1;
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 192 (178 K, 14 M);
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach
  i praktykach u pracodawcy: 136 (116 K, 20 M).