Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach medyczno-społecznych w Szkołach Policealnych TEB Edukacja w Opolu

Rekrutacja i zapisy

Projekt skierowany jest do 192 słuchaczy (178K, 14M) Uczniów i Słuchaczy szkół Realizatora na terenie woj. opolskiego w Opolu: Policealna Szkoła TEB Edukacja w Opolu, Studium Medyczne TEB Edukacja w Opolu, zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w subregionie Aglomeracji Opolskiej, w gminach: Lewin Brzeski, Gogolin, Krapkowice, Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice, Opole, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Izbicko.

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:
Osoba ucząca się w Policealnej Szkole TEB Edukacja w Opolu, Studium Medyczne TEB Edukacja w Opolu na następujących kierunkach:
a) Technik Masażysta;
b) Asystentka Stomatologiczna;
c) Higienistka Stomatologiczna;
d) Technik Dentystyczny;
e) Technik Elektroradiolog;
f) Technik Sterylizacji Medycznej;
g) Terapeuta Zajęciowy;
h) Opiekunka Dziecięca.

Kryteria PREMIUJĄCE 
Ze względu na zdiagnozowane we wniosku o dofinansowanie trudności na rynku pracy, wśród grupy docelowej preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

  • osoby bez doświadczenia zawodowego: +10 pkt (oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym);
  • osoby z niepełnosprawnościami: +10 pkt (ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

Szczegółowy opis procesu rekrutacji oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdziesz w zakładce DO POBRANIA.

*DEFINICJE
Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)