Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach medyczno-społecznych w Szkołach Policealnych TEB Edukacja w Opolu

Oferta

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia dla uczniów i słuchaczy szkół TEB Edukacja w Opolu:

 • szkolenia specjalistyczne dostoswane do kierunku kształcenia dla 192 uczestników;
 • staże zawodowe dla 136 uczestników projektu
   

Specjalistyczne szkolenia branżowe:

a) dla uczniów i słuchaczy kierunku TECHNIK MASAŻYSTA:

 • masaż sportowy - 24 godz. lekcyjne;

ramowy program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym: podstawy anatomii i fizjologii, zalety masażu sportowego, wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, teoria masażu sportowego, metodyka masażu sportowego, masaż izometryczny, funkcyjny; masaż sportowy treningowy, przed zawodami, startowy, powysiłkowy kondycyjny;

 • masaż gorącymi kamieniami – 24 godz. lekcyjne;

ramowy program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym: techniki terapeutyczne używane podczas masażu: termoterapia, masaż limfatyczny, elementy masażu klasycznego, aromaterapia; właściwości masażu gorącymi kamieniami, wskazania i przeciwwskazania do masażu;

 

b) dla uczniów i słuchaczy kierunku ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA:

 • profesjonalne wybielane zębów – 32 godz. lekcyjne;

ramowy program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym: wybielanie jako proces chemiczny, wybielanie zębów po leczeniu endodontycznym, wybielanie zębów żywych metodą nakładkową, profesjonalne wybielanie w gabinecie stomatologicznym, analiza powikłań po procesie wybielania zębów i sposoby radzenia sobie z nimi;

 • asysta przy implantologii – 32 godz. lekcyjne;

ramowy program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym: przygotowanie urządzeń i instrumentarium, przygotowanie personelu, praca z pacjentem, asysta czysta i brudna, instrumentarium po zabiegu, postępowanie po zabiegu, najczęstsze błędy;

 

c) dla uczniów i słuchaczy kierunku HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA:

 • profesjonalne wybielanie zębów – 32 godz. lekcyjne;

ramowy program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym: wybielanie jako proces chemiczny, wybielanie zębów po leczeniu endodontycznym, wybielanie zębów żywych metodą nakładkową, profesjonalne wybielanie w gabinecie stomatologicznym, analiza powikłań po procesie wybielania zębów i sposoby radzenia sobie z nimi;

 • asysta przy implantologii – 32 godz. lekcyjne;

ramowy program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym: przygotowanie urządzeń i instrumentarium, przygotowanie personelu, praca z pacjentem, asysta czysta i brudna, instrumentarium po zabiegu, postępowanie po zabiegu, najczęstsze błędy;

 

d) dla uczniów i słuchaczy kierunku TECHNIK DENTYSTYCZNY:

 • planowanie i wykonywanie protez szkieletowych – 32 godz. lekcyjne;

ramowy program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym: wykonanie modelu gipsowego, analiza paralelometryczna i projektowanie protezy, przygotowanie modelu do powielania, powielanie modelu, modelowanie protezy szkieletowej, wykonanie form odlewniczych, odlewnictwo, wykonanie obróbki mechanicznej i polerowania;

 • Autodesk Inventor – CAD/CAM i drukarka 3D w technice dentystycznej – 48 godz. lekcyjnych;

ramowy program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym: wprowadzenie do środowiska pracy programu, założenie nowego proj. w Inventorze, modelowanie części 2D i 3D, modelowanie detali, tworzenie dokumentów rysunkowych, przygotowanie instrukcji montażu, budowa i zasady działania drukarki 3D, dostosowanie parametrów do wydruku, wydruk modelu;

 

e) dla uczniów i słuchaczy kierunku TECHNIK ELEKTRORADIOLOG:

 • język angielski zawodowy w obsłudze aparatury medycznej – 48 godz. lekcyjnych;

ramowy program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem UP do obsługi aparatury medycznej, którą obsługuje się z wykorzystaniem języka angielskiego;

 • ochrona radiologiczna pacjentów – 24 godz. lekcyjne;

ramowy program szkolenia obejmuje: Zgodnie z Rozp. Min. Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego. Program szkolenia będzie zgodny z wytycznymi MZ. Szkolenie zrealizowane zostanie w formie stacjonarnej. Po ukończeniu szkolenia UP podejdą do zewnętrznego egzaminu, który umożliwi im zdobycie certyfikatów z ww. zakresu, który jest ważny przez 5 lat;

 

f) dla uczniów i słuchaczy kierunku TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ:

 • dezynfekcja i sterylizacja – nowe trendy na rynku medycznym – 32 godz. lekcyjne;

ramowy program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z nowymi trendami w dziedzinie dezynfekcji instrumentów i powierzchni medycznych w placówkach służby zdrowia jak np. wieloskładnikowe preparaty dezynfekcyjne i ich skuteczność, działanie, kompatybilność z materiałami, utylizacja, „czas życia” roztworów, użycie, koszt przygotowania roztworów, odporność na materię organiczną;

 

g) dla uczniów i słuchaczy kierunku TERAPEUTA ZAJĘCIOWY:

 • język migowy – 48 godz. lekcyjnych;

program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem UP do pracy z osobami niesłyszącymi/niedosłyszącymi, w tym: komunikację interpersonalna z osobą niesłyszącą, daktylografię prawidła przekazywania alfabetu palcowego, liczebników oraz specjalnych układów dłoni, komunikację w języku migowym - PJM i SJM, uregulowania prawne;

 • oligofrenopedagogika – 32 godz. lekcyjne;

ramowy program szkolenia obejmuje: metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, metodyka opieki i wychowania osoby głębiej upośledzonej umysłowo, metodyka nauczania i wychowanie osoby lekko upośledzonej umysłowo, współczesne zagadnienia oligofren. (w tym relacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną i praca z rodziną);

 

h) dla uczniów i słuchaczy kierunku OPIEKUNKA DZIECIĘCA:

 • pierwsza pomoc przedmedyczna dla dzieci i niemowląt – 32 godz. lekcyjne;

ramowy program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne: aspekty udzielania pierwszej pomocy, łańcuch ratunkowy, różnice anatomiczne i fizjologiczne u dzieci, bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy, ocena stanu poszkodowanego dziecka, rany o obrażenia ciała, resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, stany nagłe u dzieci.

 

Staże zawodowe:

 • Staże zawodowe będą zorganizowane u pracodawców w branży zgodnej z kierunkiem kształcenia.
 • Na czas odbywania stażu zostanie sporządzona umowa trójstronna między TEB Edukacja sp. z o.o., przedsiębiorcą i uczestnikiem projektu. Umowa określa ilość godzin stażu, okres i miejsce jego realizacji, wynagrodzenie stażysty, a także zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna stażu po stronie podmiotu przyjmującego na staż. Zostanie opracowany program stażu.
 • Realizacja stażu odbywać się będzie zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w odpowiedzi na który został złożony wniosek oraz innymi dokumentami programowymi.
 • Stażysta otrzyma stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł brutto za realizację stażu w wymiarze 150 godzin zegarowych.