Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

ICT i języki obce – kompetencje przyszłości

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „ICT i języki obce – kompetencje przyszłości”

nr WND-RPSL.11.04.03-24-0A04/16

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Wartość projektu: 10 073 224,39zł

Wartość dofinansowania z UE: 8 562 240,73zł

Celem projektu jest wzrost kompetencji językowych oraz cyfrowych (ICT) osób dorosłych pracujących, zamieszkujących na obszarze województwa śląskiego poprzez udział w szkoleniach językowych lub komputerowych.

Realizację projektu zaplanowano na okres: od lipca 2017r. do września 2020 roku.

W ramach projektu zaplanowano realizację:

  • szkoleń komputerowych IC3
  • szkoleń językowych – język angielski, język niemiecki i język francuski (poziom A1, A2, B1 lub B2)
  • egzaminów potwierdzających kompetencje językowe lub komputerowe (IC3) uzyskane poza projektem

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednej formie wsparcia.

Udział w SZKOLENIU JĘZYKOWYM LUB KOMPUTEROWYM obejmuje:

  • szkolenie z wybranego zakresu wsparcia
  • podręczniki
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną (zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem/osobą zależną)
  • egzamin potwierdzający nabyte w trakcie szkolenia kwalifikacje
  • zaświadczenie o udziale w szkoleniu
  • międzynarodowy certyfikat językowy / certyfikat komputerowy IC3

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce Do pobrania.