Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Kreatywne multimedia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy Aglomeracji Opolskiej

O projekcie

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się na kierunkach Technik informatyk, Technik organizacji reklamy i Technik fotografii i multimediów w Technikum TEB Edukacja w Opolu. Realizacja projektu rozwiązuje następujący problem: brak pożądanych przez pracodawców kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz deficyty w doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach praktycznych oraz kompetencjach kluczowych absolwentów wchodzących na rynek pracy.

Efektem zrealizowania założeń projektu będzie nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy przez 62 uczniów oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego przez 44 uczniów kształcących się w Technikum TEB Edukacja w Opolu.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

  1. Szkolny Punkt Informacji i Kariery (PIK)
  2. Stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy w zawodach obejmowanych wsparciem
  3. Specjalistyczne szkolenia zawodowe
  4. Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy
  5. Wysokiej jakości staże zawodowe

CELEM GŁÓWNYM projektu jest nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy przez 62 Uczniów/Uczennic Technikum TEB Edukacja w Opolu (30 kobiet i 32 mężczyzn) przez udział w dodatkowych specjalistycznych szkoleniach zawodowych oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego przez min.70% z ww. osób poprzez udział w stażach zawodowych w ramach projektu trwającego od 01.11.2018 do 31.08.2020 roku.

Do kogo projekt jest skierowany?

Grupę docelową projektu stanowi 62 Uczniów (30 kobiet i 32 mężczyzn) kształcących się w Technikum TEB Edukacja w Opolu, w tym: • 22 uczniów kierunku Technik informatyk; • 20 uczniów kierunku Technik organizacji reklamy; • 20 uczniów kierunku Technik fotografii i multimediów. Uczestnikami projektu są osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie Aglomeracji Opolskiej.