Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Poprawa jakości kształcenia zawodowego na kierunkach Technik informatyk i Technik weterynarii w Technikum TEB we Wrocławiu

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie "Poprawa jakości kształcenia zawodowego na kierunkach Technik informatyk i Technik weterynarii w Technikum TEB we Wrocławiu" RPDS.10.04.02-02-0005/16.

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego przez 69 uczniów (25K, 44M) kierunków: Technik informatyk i Technik weterynarii kształcących się w Technikum TEB Edukacja we Wrocławiu przez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych oraz stażach.

Realizację projektu zaplanowano na okres od stycznia 2017 r. do listopada 2018 roku.

Wartość projektu: 594 078,12 zł

Kwota dofinansowania Funduszy Europejskich: 504 966,40 zł

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń:

 • Dla 39 uczniów kierunku Technik informatyk - kursy MTA:
  • Podstawy rozwoju programowania,
  • Podstawy działania sieci.
 • Dla 30 uczniów kierunku Technik weterynarii:
  • Diagnostyka i pielęgnacja skóry i sierści zwierząt, ektopasożyty u psów i kotów,
  • USG jamy brzusznej małych zwierząt.

Ponadto wszyscu uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem doradcy zawodowego (indywidualne doradztwo zawodowe wraz z testami kompetencji oraz intelektualnymi).

Wszyscy uczestnicy projektu odbędą płatne staże zawodowe. Ich celem jest wzmocnienie wiedzy nabytej podczas dodatkowych szkoleń.

Korzyści dla Uczestników projektu:

 • Ubezpieczenie NNW,
 • Stypendium stażowe dla uczestników stażów zawodowych.

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.

Zakładane efekty

 • Wzrost kompetencji i umiejętności praktycznych u 63 BO poprzez udział w szkoleniach branżowych,
 • Nabycie doświadczenia zawodowego przez 69 BO poprzez udział w stażach zawodowych.