Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Poprawa jakości kształcenia zawodowego na kierunkach Technik informatyk i Technik weterynarii w Technikum TEB we Wrocławiu

Rekrutacja i zapisy

Projekt skierowany jest do 69 słuchaczy (25K, 44M), uczących się w szkole Wnioskodawcy - Technikum TEB Edukacja we Wrocławiu na kierunku Technik infromatyk oraz Technik weterynarii (uczących się, pracujących lub zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w województwie dolnośląskim w następujących powiatach: m. Wrocław, wrocławski, średzki, trzebnicki).

 

 

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

Osoba ucząca się w szkole Wnioskodawcy - Technikum TEB Edukacja we Wrocławiu na jednym z poniższych kierunków:

  1. Technik informatyk,
  2. Technik weterynarii.

 

Kryteria PREMIUJĄCE

Ze względu na zdiagnozowane we wniosku o dofinansowanie trudności na rynku pracy, wśród grupy docelowej preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne:

 

  1. osoby bez doświadczenia zawodowego: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym),
  2. kobiety: +15 pkt
  3. osoby z niepełnosprawnościami*: +10 pkt (weryfikacja: ksero orzeczenia o niepełnosprawności)

 

Szczegółowy opis procesu rekrutacji oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdziesz w zakładce DO POBRANIA.

 

*DEFINICJE

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)