Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Poprawa jakości kształcenia zawodowego na kierunkach Technik informatyk i Technik weterynarii w Technikum TEB we Wrocławiu

Oferta

Podstawy rozwoju programowania MTA (technik informatyk)

Liczba osób objętych wsparciem: 39

Łączny wymiar godzin kształcenia: 40h na grupę (3 grupy x 13 osób)

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do programowania,
 2. Wprowadzenie do programowania zorientowanego obiektowo,
 3. Tworzenie oprogramowania,
 4. Aplikacje Web, komputerowe i bazy danych.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Po zakończeniu zajęć zewnętrzny egzamin MTA (Microsoft) umożliwiający zdobycie certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji. Certyfikaty MTA honorowane są na całym świecie.

 

 

Podstawy działania sieci MTA (technik informatyk)

Liczba osób objętych wsparciem: 39

Łączny wymiar godzin kształcenia: 40h na grupę (3 grupy x 13 osób)

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Infrastruktury sieciowe,
 2. Sprzęt sieciowy,
 3. Protokoły i usługi.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Po zakończeniu zajęć zewnętrzny egzamin MTA (Microsoft) umożliwiający zdobycie certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji. Certyfikaty MTA honorowane są na całym świecie.

 

 

Diagnostyka i pielęgnacja skóry i sierści zwierząt, ektopasożyty u psów i kotów (technik weterynarii)

Liczba osób objętych wsparciem: 30

Łączny wymiar godzin kształcenia: 60h na grupę (3 grupy x 10 osób)

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rodzaje sierści i jej pielęgnacji,
 2. Omówienie ras wymagających strzyżenia i trymowania,
 3. Podstawy behawioryzmu, anatomii i kynologii psów,
 4. Zasady BHP,
 5. Sterylizacja narzędzi,
 6. Choroby skórne u zwierząt oraz postępowanie w przypadku ich rozpoznania,
 7. Walka z pasożytami skórnymi za pomocą odpowiednich preparatów,
 8. Dobór odpowiednich kosmetyków,
 9. Nauka kąpieli, masażu, strzyżenia,
 10. Nauka trymowania ras szorstkowłosych i wykonywania drobnych zabiegów.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Po zakończeniu zajęć uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie zajęć oraz zdobycie określonych kompetencji lub kwalifikacji.

 

 

USG jamy brzusznej małych zwierząt

Liczba osób objętych wsparciem: 30

Łączny wymiar godzin kształcenia: 60h na grupę (3 grupy x 10 osób)

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Narządy miąższowe i przewód pokarmowy,
 2. Techniki badania narządów,
 3. Wady wrodzone i nabyte oraz najczęstsze patologie wątroby, śledziony, przewodu pokarmowego i trzustki,
 4. Układ moczowo-płciowy żeński i męski,
 5. Techniki badania narządów, wady wrodzone i nabyte oraz najczęstsze patologie nerek, części bliższej moczowodów, pęcherza moczowego i cewki moczowej, przestrzeni zaotrzewnowej, układu rozrodczego żeńskiego i męskiego,
 6. Nauka sporządzania właściwych opisów badań.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Po zakończeniu zajęć uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie zajęć oraz zdobycie określonych kompetencji lub kwalifikacji.

 

 

Doradztwo zawodowe

Liczba osób objętych wsparciem: 69

Łączny wymiar godzin: 3h na osobę

Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychpofizycznych ucznia. Prowadzone z wykorzystaniem testów kompetencji i intelektualnych.

 

 

Staże zawodowe

Liczba osób objętych wsparciem: 69

Łączny wymiar godzin: 150h na osobę

Staż płatny (1750 zł), którego celem jest wzmocnienie umiejętności praktycznych z naciskiem na nowo zdobytą wiedzą podczas szkoleń. Każdorazowo program stażu będzie ustalony z pracodawcami przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości rozwoju.