Polityka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki. Więcej informacji na stronie: Polityka prywatności.

Kursy komputerowe zakończone międzynarodowym egzaminem IC3

Oferta

SZKOLENIE IC3

Liczba osób objętych wsparciem: 192

Łączny wymiar godzin kształcenia: 80h na grupę (4 edycje x 4 grupy x 12 osób)

Kurs IC3 obejmuje następujące obszary:

 • Moduł 1 – Podstawy pracy z komputerem
  1. Co to jest system operacyjny i do czego służy?
  2. Zarządzanie plikami i folderami komputerowymi
  3. Konfiguracja PC, Panel sterowania, sterowniki systemowe
  4. Podstawowa terminologia informatyczna
  5. Rodzaje komputerów i urządzeń mobilnych
  6. Wydajność komputera
  7. Instalowanie oraz odinstalowywanie oprogramowania
  8. Znajomość i rozróżnianie licencji oprogramowania
  9. Typy programów i narzędzi cyfrowych
  10. Rozwiązywanie podstawowych problemów z oprogramowaniem
  11. Rozwiązywanie podstawowe problemów ze sprzętem komputerowym
  12. Sprzęt i urządzenia peryferyjne
  13. Kopia zapasowa i przywracanie ustawień
 • Moduł 2 – Kluczowe programy i aplikacje (najistotniejsze biurowe aplikacje)
  1. Cechy wspólne aplikacji
  2. Podstawowe formatowanie tekstu
  3. Zarządzanie plikami i folderami
  4. Praca z plikami multimedialnymi
  5. Metody i czynności przetwarzania tekstu
  6. Tabele i listy
  7. Układ strony
  8. Elementy arkusza kalkulacyjnego
  9. Układ i wygląd arkusza kalkulacyjnego
  10. Praca z danymi
  11. Tworzenie prezentacji
  12. Wstawianie zawartości
  13. Zarządzanie slajdami
  14. Projektowanie slajdów
  15. Podstawowe relacje baz danych
  16. Obsługa i zarządzanie rekordami
  17. Współpraca
  18. Udostępnianie plików
 • Moduł 3 – Internet i funkcjonowanie w sieci (bezpieczne korzystanie z Internetu)
  1. Internet, Przeglądarki i WWW
  2. Nawigacja w Internecie za pomocą przeglądarki
  3. Połączenie internetowe
  4. Typy, funkcje oraz możliwości sieci komputerowych
  5. Rozwiązywanie problemów z połączenia sieciowego
  6. Komunikacja e-mail
  7. Komunikacja w czasie rzeczywistym
  8. Cyfrowe obywatelstwo – „netykieta”
  9. Standardy komunikacyjne
  10. Legalne i odpowiedzialne korzystanie z komputerów
  11. Bezpieczna komunikacja i działalność „online”
  12. Ergonomia
  13. Biegłość wyszukiwania treści
  14. Korzystanie z wyszukiwarek internetowych
  15. Ewaluacja wyników wyszukiwania
  16. Korzystanie z zaawansowanych funkcji wyszukujących

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.