Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Kwalifikacje, które dają pracę na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej!

O projekcie

Celem głównym projektu jest nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 480 osób dorosłych (288K i 192M) w chwili przystąpienia do projektu nie uczących się, w tym 440 osób o niskich kwalifikacjach oraz 40osób w wieku powyżej 50lat, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez uczestniczenie kursach zawodowych realizowanych we współpracy z pracodawcami w ramach projektu trwającego od 01.09.2018 do 31.08.2020r.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

  1. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu i dobór odpowiedniej formy wsparcia
  2. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i inne kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

 

W wyniku realizacji projektu we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym nastąpi dostosowanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych do potrzeb
regionalnego rynku pracy, realizacja wsparcia w ramach proj. nastąpi na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania każdego uczestnika projektu

Osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

  • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby] – 480 osób
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby] – 384 osoby