Polityka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki. Więcej informacji na stronie: Polityka prywatności.

Kwalifikacje, które dają pracę na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej!

Rekrutacja i zapisy

Rekrutacja Uczestników do projektu będzie prowadzona w miesięcznych rundach według następującego trybu:

 • nabór zgłoszeń do końca każdego miesiąca,
 • ocena i opublikowanie list rankingowych w pierwszym dniu roboczym miesiąca następnego.

 

Opracowany zostanie pakiet dokumentów rekrutacyjnych (formularze zgłoszeniowe, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i inne. Aktualnie TEB Edukacja oczekuje na akceptacje dokumentów związanych z rekrutacją przez Instytucje Zarządzającą. Po otrzymaniu pozytywnej akceptacji przedmiotowe dokumenty zostaną udostępnione na stronie projektu.

Aby wziąć udział w projekcie potencjalny Uczestnik projektu będzie musiał spełnić następujące kryteria formalne:

 

 • wiek powyżej 18 roku życia
 • zamieszkiwanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, tj. Miasto Jelenia Góra, Gmina Janowice Wielkie, Gmina Jeżów Sudecki, Miasto Karpacz, Miasto Kowary, Gmina Mysłakowice, Miasto Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Stara Kamienica, Miasto Szklarska Poręba, Gmina i Miasto Gryfów Śląski, Gmina i Miasto Lubomierz, Gmina i Miasto Mirsk, Gmina i Miasto Wleń, Gmina Pielgrzymka, Gmina i Miasto Świerzawa, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja. Wsparciem w ramach ZIT AJ objęte są w całości powiaty: jeleniogórski, Jelenia Góra Miasto

 

Przy rekrutacji stosowane będą następujące kryteria premiujące:

 • kobieta + 10 punktów,
 • osoba bierna zawodowo + 10 punktów
 • osoba bezrobotna + 10 puntków
 • osoba z niepełnosprawnościami + 10 punktów,
 • osoba w wieku powyżej 50 roku życia +10 punktów
 • osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. średnie poziom 3 według klasyfikacji ISCED + 10

 

Listy rankingowe stworzone będą według ilości uzyskanych punktów (od największej) oddzielnie po zakończeniu naboru w każdym miesiącu. Stworzone zostaną listy rezerwowe dla osób które nie zostały zakwalifikowane w pierwszym etapie z powodu braku miejsc.

O wynikach rekrutacji TEB Edukacja będzie informował będziemy informował mailowe, pisemnie i na stronie internetowej. mailowo, pisemnie.

Rekrutacja do projektu jak sama realizacja projektu prowadzona będzie z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności dla tychże osób poprzez:

 • niedyskryminujące warunki uczestnictwa w proj.,
 • strona www dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • zachowanie języka wrażliwego na płeć i niepełnosprawność
 • realizacja wsparcia w budynkach dostępnych architektonicznie • możliwość przygotowania dostosowanych materiałów szkoleniowych ,np. zapisów dla osób głuchoniemych ,audio deskrypcji, tłumaczenia na język migowy itp.