Polityka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki. Więcej informacji na stronie: Polityka prywatności.

Kwalifikacje, które dają pracę na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej!

Oferta

W ramach projektu są dostępne następujaće formy wsparcia:

 

1. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu i dobór odpowiedniej formy wsparcia

Po przejściu proceduty rekrutacyjnej, spełnieniu wymogów formalnych i otrzymaniu miejsca na lisćie rankigowej dla 480 osób zrealizowane zostaną spotkania z doradcą zawodowym mające na celu idetyfikację konkretnych potrzeb UP i dobór wspólnie z nimi adekwatnej formy wsparcia.

Realizacja wsparcia w ramach projektu nastąpi na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania każdego uczestnika projektu. Każdy Uczestnik przed spotkaniem z doradcą zawodowym wypełni test badający jego preferencje zawodowe oraz test intelektualny, którego wyniki omówi z doradcą zawodowym z którym wspólnie wybierze
dla siebie najbardziej korzystny kurs.


2. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i inne kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

 

Po przeprowadzeniu diagnozy przez doradcę zawodowego (który określi jaki ma być kierunek działania związany z uzyskaniem i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych) będzie możliwość skorzystania kursów oraz szkoleń których ukończenie gwarantuje możliwość uzyskania kwalifikacji.  

Oferta dotyczy możliwości skorzystania z Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych lub innych kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla Uczestników projektu

Kursy realizowane będą przez Wnioskodawcę - TEB Edukacja Sp. z o.o., która posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji kształcenia zawodowego/ustawicznego. W przypadku braku możliwości realizacji danej formy wsparcia we własnym zakresie (np. braku uprawnień do prowadzenia jakiegoś kursu) TEB Edukacja umożliwi wybór wykonawcy/organizatora formy wsparcia posiadającego ww. uprawnienia.