Polityka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki. Więcej informacji na stronie: Polityka prywatności.

Kwalifikacje, które dają pracę na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej!

O projekcie

TEB Edukacja  zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą

„Kwalifikacje, które dają pracę na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej!”.

Projekt współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy przez 480 osób (288K i 192M) nieuczących się w chwili w chwili przystąpienia do projektu w tym 440 osób o niskich kwalifikacjach oraz 40 osób powyżej 50 roku życia, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez uczestniczenie w kursach zawodowych realizowanych we współpracy z pracodawcami.

Realizację projektu zaplanowano na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 roku.

Wartość projektu: 1 996 704,00 zł

Kwota dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 797 033,60 zł

Wartość wkładu własnego: 199 670,40 zł

 

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

- identyfikacja potrzeb uczestników projektu – wypełnienie testów badających predyspozycje oraz preferencje zawodowe, spotkanie z doradcą zawodowym, podczas którego wybrany zostanie kurs, który uczestnik będzie mógł zrealizować

- realizacja kursów zawodowych umożliwiających uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

 

Realizator projektu zakłada, iż większość kursów będzie związanych z zawodami deficytowymi na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej i tymi, na które największe zapotrzebowanie zgłaszają lokalni pracodawcy. Przewidujemy, iż w ramach projektu będą realizowane między innymi następujące kursy:

- FRYZJERSTWO (zawód: fryzjer, technik usług fryzjerskich)

- STYLIZACJA FRYZUR (zawód: technik usług fryzjerskich)

- FOTOGRAFIA  (zawód: fotograf, technik fotografii i multimediów)

- GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA (zawód: technik fotografii i multimediów)

- LOGISTYKA (zawód: magazynier – logistyk, technik logistyk)

- TRANSPORT (zawód: technik logistyk)

- RACHUNKOWOŚĆ (zawód: technik ekomonista, technik rachunkowości)

- KADRY, PŁACE I PODATKI (zawód: technik rachunkowości)

- REKLAMA (zawód: technik organizacji reklamy)

- OPIEKUN MEDYCZNY (zawód: opiekun medyczny)

- PROGRAMOWANIE I BAZY DANYCH (zawód: technik informatyk)

- FLORYSTA (zawód: florysta)

oraz inne kursy – zgodnie z Twoim indywidualnym zapotrzebowaniem

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.

Zakładane efekty

  • Liczba osób, dla których przeprowadzono identyfikację potrzeb oraz dobór adekwatnej formy wsparcia - 480
  • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie - 480
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia - 384