Polityka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki. Więcej informacji na stronie: Polityka prywatności.

Kwalifikacje, które dają pracę na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej!

Oferta

Realizacja wsparcia w ramach projektu nastąpi na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania każdego uczestnika projektu – każdy uczestnik przed spotkaniem z doradcą zawodowym wypełni test badający jego preferencje zawodowe oraz test intelektualny, którego wyniki omówi z doradcą zawodowym, z którym wspólnie wybierze dla siebie najbardziej korzystny kurs. Podczas diagnozy zapotrzebowania uczestników uwzględniany będzie potencjał i predyspozycje każdej osoby.

Zakładamy, iż większość kursów będzie związanych z zawodami deficytowymi na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej i tymi, na które największe zapotrzebowanie zgłaszają lokalni pracodawcy. Przewidujemy, iż w ramach projektu będą realizowane między innymi następujące kursy:

Fryzjerstwo ( fryzjer, technik usług fryzjerskich)

Łączny wymiar godzin kształcenia: 683, w tym 287h w e-learningu

Program nauczania obejmuje m.in tematykę z zakresu:  

- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów

- strzyżenia włosów

- formowania fryzur

-  ondulowania

-  zmiany koloru włosów

Stylizacja fryzur (technik usług fryzjerskich)

Łączny wymiar godzin kształcenia : 358, w tym 180h w e-learningu

Program nauczania  obejmuje m.in. tematykę z zakresu:

- wykonywania projektu fryzur

- stylizacji fryzur w wykorzystaniem technik wizualizacji,

Fotografia (fotograf, technik fotografii i multimediów)

Łączny wymiar godzin kształcenia : 650h, w tym 120h w e-learningu

Program nauczania obejmuje m.in tematykę z zakresu:

- technik fotograficznych

- cyfrowej obróbki obrazu

Grafika komputerowa i multimedia (technik fotografii i multimediów)

Łączny wymiar godzin kształcenia : 390, w tym 170h w e-learningu

Program nauczania obejmuje m.in tematykę z zakresu:

- technologie multimedialne

- projekty multimedialne

Logistyka (magazynier – logistyk, technik logistyk)

Łączny wymiar godzin kształcenia : 585h, w tym 120h w e-learningu

Program nauczania obejmuje m.in tematykę z zakresu:

- organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

- organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych

- organizowanie i monitorowanie dystrybucji

Transport (technik logistyk)

Łączny wymiar godzin kształcenia : 514h, w tym 150h w e-learningu

Program nauczania obejmuje m.in tematykę z zakresu:

- planowanie realizacji procesów transportowych

- przygotowanie ładunków do transportu

- przygotowanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych

- prowadzenie dokumentacji spedycyjno – transportowej

- nadzorowanie realizacji procesów transportowych

Rachunkowość (technik ekonomista, technik rachunkowości)

Łączny wymiar godzin kształcenia : 520, w tym 150h w e-learningu

Program nauczania obejmuje m.in tematykę z zakresu:

- dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

- prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji

- sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

Kadry płace i podatki (technik rachunkowości)

Łączny wymiar godzin kształcenia : 540, w tym 150h w e-learningu

Program nauczania obejmuje m.in tematykę z zakresu:

- rozliczanie wynagrodzeń

- rozliczanie podatków i innych danin publicznych

- sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Reklama (technik organizacji reklamy)

Łączny wymiar godzin kształcenia: 598h, w tym 150h w e-learningu

Program nauczania obejmuje m.in tematykę z zakresu:

- tworzenie przekazu reklamowego

- projektowanie środków reklamowych

- tworzenie planu medialnego

- przygotowywanie środków reklamowych

Opiekun medyczny (opiekun medyczny)

Łączny wymiar godzin kształcenia: 468h, w tym 170h w e-learningu

Program nauczania obejmuje m.in tematykę z zakresu:

- działania opiekuńcze nad osoba chorą i niesamodzielną

- zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

Programowanie i bazy danych (technik informatyk)

Łączny wymiar godzin kształcenia : 455h, w tym 150h w e-learningu

Program nauczania obejmuje m.in tematykę z zakresu:

- tworzenie stron internetowych

- tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

- tworzenie aplikacji internetowych

Florystyka i bukieciarstwo (florysta)

Łączny wymiar godzin kształcenia: 680h, w tym 150h w e-learningu

Program nauczania obejmuje m.in tematykę z zakresu:

- projektowanie kompozycji i dekoracji roślinnych

- wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych

- przechowywanie oraz transport materiału roślinnego i wyrobów florystycznych

Oraz inne kursy – zgodnie z Twoim indywidualnym zapotrzebowaniem

 

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

Wymagana frekwencja: minimum 80% zajęć

Po zakończeniu zajęć zewnętrzny egzamin umożliwiający zdobycie certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.

Liczba osób objętych wsparciem: 480