Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Kwalifikacje, które dają szansę na pomorskim rynku pracy

Do pobrania

oswiadczenia_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zalacznik_nr_2.pdf

oswiadczenie_rachunek_bankowy.pdf

regulamin_przyznawania_srodkow_finansowych.pdf

regulamin_uczestnictwa_w_projekcie_20.03.2018.pdf

regulamin_uczestnictwa_w_projekcie.pdf

zal._10_wniosku_o_przyznanie_przedluzonego_wsparcia_pomostowego.pdf

zal._11_biznes_plan.pdf

zal._12_harmonogram_rzeczowo_finansowy.pdf

zal_13_1_formularz_inf_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.pdf

zal._13_osw_o_nikorzystaniu_z__innych_srodkow.pdf

zal._14_oswiadczenie_wysokosc_otrzymanej_pomocy_deminimis.pdf

zal._15_oswiadczenia_o_nieotrzymaniu_pomocy_de_minimis.pdf

zal._17_oswiadczenie_o_nieprow_dz.g.pdf

zal._18_oswiadczenie_o_zgodzie_malzonka.pdf

zal._19_regulaminu_komisji_oceny_wnioskow.pdf

zal._1_formularz_rekrutacyjny.pdf

zal._20_aneks_do_umowy_o_przyznaniu_podstawowego_wsparcia_pomostowego.pdf

zal._20_karta_oceny_formalnej.pdf

zal_21_kom_biznesplanu.pdf

zal._22_umowa_na_otrzymanie_jednorazowej_dotacji_inwestycyjnej.pdf

zal._23_weksl_in_blanco.pdf

zal._24.1_dekaracja_wystawcy_weksla-dzialalnosc_gosp.pdf

zal._24.2_deklaracja_wystawcy_weksla-sp.cywilna.pdf

zal._24_deklaracja_wystawcy_weksla-os.prawne.pdf

zal._26_oswiadczenie_o_niezaleganiu_w_oplacaniu_skladek_zus_i_ub._zdro._wzor.pdf

zal._27_wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_szkoleniowo-doradczych.pdf

zal._3_zasw._od_pracodawcy_os._przewidziane_do_zwol.pdf

zal._4_zasw._od_pracodawcy_o_dokonaniu_zwolnien.pdf

zal._5_zasw._od_pracodawcy_os._zwolnione.pdf

zal._6_zasw_up_o_pozost_bez_zatrudn.pdf

zal._7.a_karta_oceny_formularza_zgloszeniowego.pdf

zal._7_formularz_rekrut._dzg.pdf

zal._8_wniosek_o_jednorazowa_dotacje.pdf

zal._9.a_umowa_o_przyznaniu_podstawowego_wsparcia_pomostowego.pdf

zal._9_wniosek_o_przyznanie_podstawowego_wsparcia_pomostowego.pdf