Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Kwalifikacje zawodowe dla mieszkańców pomorza

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Kwalifikacje  zawodowe dla mieszkańców pomorza” RPPM.05.05.00-22-0143/16.

 

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość projektu: 1 913 781,61 zł

Wartość dofinansowania z UE: 1 689 974,80 zł

 

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy przez 450 osób (270K i 180M) w wieku aktywności zawodowej z obszaru województwa pomorskiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Realizację projektu zaplanowano na okres od czerwca 2017 r. do marca 2020 roku.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie kształcenia w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zakończonych zewnętrznym egzaminem zawodowym w następujących kwalifikacjach:

  1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.19 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Fryzjer
  2. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.23 - Projektowanie Fryzur, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Technik usług fryzjerskich
  3. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.25 - Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Fototechnik oraz Technik cyfrowych procesów graficznych
  4. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.28 - Organizacja i nadzorowanie transportu, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Technik Spedytor
  5. Kwalifikacyjny Kurs zawodowy z kwalifikacji A.30 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynwania, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Technik Logistyk
  6. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.36 - Prowadzenie rachunkowości, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Technik rachunkowości oraz Technik ekonomista
  7. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Technik rachunkowości

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminiedostępnym w zakładce Do pobrania.