Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Kwalifikacje, które dają pracę – kursy i kształcenie w formach szkolnych

O projekcie

O PROJEKCIE

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Kwalifikacje, które dają pracę – kursy i kształcenie w formach szkolnych” nr RPSL.11.03.00-24-0384/16.

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 4 893 181,75zł

Wartość dofinansowania z UE: 4 159 204,49zł

Celem projektu jest nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub poziomu wykształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy u 735 dorosłych pracujących, uczących się lub zamieszkałych na obszarze województwa śląskiego.

Realizację projektu zaplanowano na okres od sierpnia 2017r. do lipca 2020 roku.

W ramach projektu zaplanowano realizację:

  • Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zakończonych państwowym egzaminem
  • Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z maturą
  • Szkoły Policealnej zakończonej państwowym egzaminem zawodowym

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednej formie kształcenia.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY i obejmuje:

  • kształcenie na wybranym kierunku
  • praktyki zawodowe (jeśli dotyczy)
  • podręczniki
  • zaświadczenie o udziale w projekcie
  • zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • egzamin państwowy potwierdzający nabyte kwalifikacje w przypadku kursów zawodowych i szkoły policealnej
  • egzamin maturalny w przypadku liceum dla dorosłych

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.