Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Kwalifikacje, które dają pracę – kursy i kształcenie w formach szkolnych

Oferta

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

FRYZJER - REKRUTACJA NA KURS ZAMKNIĘTA
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji A.19 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 
Miejsce realizacji kursu: Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski, Tychy, Żory
Liczba osób objętych wsparciem: 60 (4gr x 15os.)
Łączny wymiar godzin kształcenia: 683h, w tym 120h w formie kształcenia na odległość - e-learning,
Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kształcenie ogólnozawodowe
 2. Podstawy zawodu
 3. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 4. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
 5. Zmiana koloru włosów

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH - REKRUTACJA NA KURS ZAMKNIĘTA
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji A.23 – Projektowanie fryzur 

Miejsce realizacji kursu: Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski, Tychy, Żory, Wodzisław Śl.
Liczba osób objętych wsparciem: 45 (3gr x 15os.)
Łączny wymiar godzin kształcenia: 358h, w tym 150h w formie kształcenia na odległość - e-learning,
obowiązkowe 160-godzinne praktyki zawodowe
Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kształcenie ogólnozawodowe
 2. Podstawy zawodu
 3. Wykonywanie projektów fryzur
 4. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji

FOTOGRAF, FOTOTECHNIK
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji A.20 – Rejestracja i obróbka obrazu/AU.23 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 
Miejsce realizacji kursu: Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski, Tychy, Żory
Liczba osób objętych wsparciem: 180 (12gr x 15os.)
Łączny wymiar godzin kształcenia: 651h, w tym 120h w formie kształcenia na odległość - e-learning,
Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kształcenie ogólnozawodowe
 2. Podstawy zawodu
 3. Techniki fotograficzne
 4. Cyfrowa obróbka obrazu

FOTOTECHNIK, TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji A.25 – Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych/AU.28 Realizacja projektów multimedialnych
Miejsce realizacji kursu: Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski, Tychy, Żory
Liczba osób objętych wsparciem: 45 (3gr x 15os.)
Łączny wymiar godzin kształcenia: 390h, w tym 150h w formie kształcenia na odległość - e-learning,
obowiązkowe 160-godzinne praktyki zawodowe
Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kształcenie ogólnozawodowe
 2. Podstawy zawodu
 3. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych
 4. Przygotowanie projektów multimedialnych

TECHNIK LOGISTYK - REKRUTACJA NA KURS ZAMKNIĘTA
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji A.30 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania   
Miejsce realizacji kursu: Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski, Tychy, Żory
Liczba osób objętych wsparciem: 45 (3gr x 15os.)
Łączny wymiar godzin kształcenia: 514h, w tym 150h w formie kształcenia na odległość - e-learning,
obowiązkowe 80-godzinne praktyki zawodowe
Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kształcenie ogólnozawodowe
 2. Podstawy zawodu
 3. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji
 4. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
 5. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji


TECHNIK EKONOMISTA, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - REKRUTACJA NA KURS ZAMKNIĘTA
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji A.36 – Prowadzenie rachunkowości   
Miejsce realizacji kursu: Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski, Żory
Liczba osób objętych wsparciem: 45 (3gr x 15os.)
Łączny wymiar godzin kształcenia: 520h, w tym 150h w formie kształcenia na odległość - e-learning,
obowiązkowe 80-godzinne praktyki zawodowe
Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kształcenie ogólnozawodowe
 2. Podstawy zawodu
 3. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 4. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji
 5. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - REKRUTACJA NA KURS ZAMKNIĘTA
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych   
Miejsce realizacji kursu: Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski, Żory
Liczba osób objętych wsparciem: 105 (7gr x 15os.)
Łączny wymiar godzin kształcenia: 540h, w tym 150h w formie kształcenia na odległość - e-learning,
obowiązkowe 80-godzinne praktyki zawodowe
Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kształcenie ogólnozawodowe
 2. Podstawy zawodu
 3. Rozliczanie wynagrodzeń
 4. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych
 5. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS

TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK TELEINFORMATYK - REKRUTACJA NA KURS ZAMKNIĘTA
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Miejsce realizacji kursu: Bielsko-Biała, Gliwice, Katowice, Racibórz, Wodzisław Śląski, Żory, Tychy
Liczba osób objętych wsparciem: 15 (1gr x 15os.)
Łączny wymiar godzin kształcenia: 371h, w tym 150h w formie kształcenia na odległość - e-learning,
obowiązkowe 40-godzinne praktyki zawodowe
Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kształcenie ogólnozawodowe
 2. Podstawy zawodu
 3. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
 4. Konfigurowanie urządzeń sieciowych
 5. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

OPIEKUN MEDYCZNY - REKRUTACJA NA KURS ZAMKNIĘTA
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji Z.4 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej   
Miejsce realizacji kursu: Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski, Żory, Tychy
Liczba osób objętych wsparciem: 30 (2gr x 15os.)
Łączny wymiar godzin kształcenia: 468h, w tym 150h w formie kształcenia na odległość - e-learning,
obowiązkowe 160-godzinne praktyki zawodowe
Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:
Zajęcia wszystkich kursów zawodowych odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.
Zajęcia odbywać się będą na terenie województwa śląskiego w oddziałach TEB Edukacja  (Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Racibórz, Rybnik, Tychy, Wodzisław Śląski, Żory) oraz w innych miejscowościach na terenie województwa w których zbierze się wymagana liczba osób (min 15 osób).

 1. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 2. Aktywizacja seniora
 3. Zdrowie publiczne
 4. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 5. Zarys psychologii i socjologii
 6. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 7. Język migowy
 8. Język angielski zawodowy w ochronie zdrowia
 9. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 10. Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze – pracownia
 11. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Miejsce realizacji kształcenia: Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski, Żory, Tychy
Liczba osób objętych wsparciem: 160 (10gr x 15os.)
Czas nauki: 3 lata
Łączny wymiar godzin kształcenia: 846h
Kształcenie na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DZ. U poz.977)
Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone egzaminem maturalnym.

 

SZKOŁA POLICEALNA

ORTOPTYSTKA - REKRUTACJA ZAMKNIĘTA
Miejsce realizacji kursu: Bielsko-Biała, Częstochowa
Liczba osób objętych wsparciem: 30 (3gr x ok.10os.)
Czas nauki: 2 lata
Łączny wymiar godzin kształcenia: 1904h + 280 godzin obowiązkowych praktyk zawodowych (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach)
Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przedmioty ogólnokształcące:

 • Wychowanie fizyczne

2. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Jezyk angielski zawodowy
 • Trening umiejętności społecznych
 • Podstawy anatomii i patofizjologii
 • Wybrane zagadnienia z pediatrii
 • Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna
 • Język migowy
 • Metody i techniki pracy ortoptystki
 • Podstawy optyki

3. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Badania ortoptyczne
 • Ćwiczenia ortoptyczne

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - REKRUTACJA ZAMKNIĘTA
Miejsce realizacji kursu: Częstochowa, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śl., 
Liczba osób objętych wsparciem: 20 (1gr x 20os.)
Czas nauki: 2 lata
Łączny wymiar godzin kształcenia: 1906h, 160godzin obowiązkowych praktyk zawodowych (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach)
Wymagana frekwencja: min. 80%
Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.
Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przedmioty ogólnokształcące

 • Podstawy przedsiębiorczość

2. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy psychologii i pedagogiki
 • Zarys anatomii, fizjologii i patofizjologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Podstawy terapii zajęciowej

3. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia