Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Kwalifikacje przyszłości - wsparcie Uczniów Technikum TEB Edukacja w Szczecinie

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Kwalifikacje przyszłości - wsparcie Uczniów Technikum TEB Edukacja w Szczecinie”  RPZP.08.06.00-32-K066/18.

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 108 Uczniów (53K i 55M) kształcących się na kierunku Technik informatyk, Technik organizacji reklamy i Technik fotografii
i multimediów w Technikum TEB Edukacja w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu dostosowującego proces kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy zakładającego wdrożenie doradztwa edukacyjno-zawodowego, dodatkowe specjalistyczne szkolenia zgodne z wymogami lokalnego rynku pracy, organizację staży zawodowych dla uczniów, doposażenie ww. szkoły
i stworzenie w niej warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy oraz nabycie kwalifikacji zawodowych przez 3 nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach projektu trwającego od 01.09.2018 do 31.08.2021 r.

Wartość projektu: 935 563,05 zł

Wartość dofinansowania: 842 006,74 zł

GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU stanowi:

108 uczniów (53K, 55M) Technikum TEB Edukacja w Szczecinie kształcących się na następujących kierunkach nauczania:

 • Technik informatyk – 36 osób
 • Technik organizacji reklamy – 36 osób
 • Technik fotografii i multimediów – 36 osób

3 nauczycieli kształcenia zawodowego (1K, 2M) prowadzących zajęcia w w/w szkole.

Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

(1) STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI

3 nauczycieli kształcenia zawodowego zrealizuje studia podyplomowe z zakresu social media – specjalista ds. mediów społecznościowych. Studia realizowane będą w trybie niestacjonarnym w wymiarze 160h, tj. 2 semestry nauki w okresie od 10.2018 do 06.2019.

(2) DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Wszyscy uczestnicy projektu (tj. 108 uczniów) zostaną objęci kompleksowym programem doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 • indywidualne doradztwo zawodowe w wymiarze 2 godziny na osobę (łącznie 108os. x 2h)

(3) SZKOLENIA ZAWODOWE

Wszyscy uczestnicy projektu (tj. 108 uczniów) zostaną objęci specjalistycznymi szkoleniami zawodowymi.

 • Uczniowie kierunku Technik informatyk (3 grupy x 12 osób, każda grupa zrealizuje cały pakiet szkoleń):

- Adobe Photoshop, 60h/grupę

- Autodesk Inventor, 40h/grupę

- bezpieczeństwo w sieci, 40h/grupę

- social media i obsługa portali społecznościowych, 40h/grupę

 • Uczniowie kierunku Technik organizacji reklamy (3 grupy x 12 osób, każda grupa zrealizuje cały pakiet szkoleń):

- Adobe Photoshop, 60h/grupę

- Autodesk Inventor, 40h/grupę

- tajniki poligrafii - profesjonalny skład i obróbka, 60h/grupę

 • Uczniowie kierunku Technik fotografii i multimediów (3 grupy x 12 osób, każda grupa zrealizuje cały pakiet szkoleń):

- Adobe Photoshop, 60h/grupę

- Autodesk Inventor, 40h/grupę

- kreatywna fotografia z elementami sztuki, 40h/grupę

Po zakończeniu kształcenia i osiągnięciu minimalnej frekwencji na poziomie min.80% uczestnicy podejdą do egzaminów, w przypadku szkoleń Adobe Photoshop i Autodesk Inventor do zewnętrznego egzaminu umożliwiającego zdobycie certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.

Uczestnicy projektu odbędą płatne staże zawodowe. Ich celem jest wzmocnienie wiedzy nabytej podczas dodatkowych szkoleń.

Korzyści dla Uczestników projektu:

 • Bezpłatny komplet podręczników
 • Bezpłatny udział w egzaminach państwowych
 • Ubezpieczenie NNW
 • Ubezpieczenie ekspozycja na krew dla słuchaczy w zawodzie Opiekun medyczny
 • Stypendium stażowe

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.

Wskaźniki:

 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 108
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 108
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 1
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie - 3