Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Kwalifikacje przyszłości - wsparcie Uczniów Technikum TEB Edukacja w Szczecinie

Rekrutacja i zapisy

Grupa docelowa:

GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU stanowi:

(1) 108 uczniów (53K, 55M) Technikum TEB Edukacja w Szczecinie kształcących się na następujących kierunkach nauczania:

  • Technik informatyk – 36 osób
  • Technik organizacji reklamy – 36 osób
  • Technik fotografii i multimediów – 36 osób

(2) 3 nauczycieli kształcenia zawodowego (1K, 2M) prowadzących zajęcia w w/w szkole.

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE DLA UCZESTNIKÓW:

Osoba ucząca się w szkole Wnioskodawcy w jednej z poniższych szkół:

  • kierunek Technik informatyk w Technikum TEB Edukacja w Szczecinie,
  • kierunek Technik organizacji reklamy w Technikum TEB Edukacja w Szczecinie,
  • kierunek Technik fotografii i multimediów w Technikum TEB Edukacja w Szczecinie

Kryteria PREMIUJĄCE

  • uczeń klasy 4 (+15pkt)
  • uczeń klasy 3 (+10pkt)
  • uczeń klasy 2 (+5pkt)
  • osoby z niepełnosprawnościami  (+10pkt)

Szczegółowy opis procesu rekrutacji oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdziesz w zakładce DO POBRANIA.

*DEFINICJE

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)