Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Kwalifikacje przyszłości - wsparcie Uczniów Technikum TEB Edukacja w Szczecinie

Oferta

W ramach projektu każdy z uczestników  zostanie objęty wsparciem:

  1. Doradztwo zawodowe
  2. Szkolenia branżowe dopasowane do kierunku kształcenia
  3. Płatny staż zawodowy

Wsparcie przewidziane do realizacji w ramach projektu:

(1) STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI

3 nauczycieli kształcenia zawodowego zrealizuje studia podyplomowe z zakresu social media – specjalista ds. mediów społecznościowych. Studia realizowane będą w trybie niestacjonarnym w wymiarze 160h, tj. 2 semestry nauki w okresie od 10.2018 do 06.2019.

(2) DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Wszyscy uczestnicy projektu (tj. 108 uczniów) zostaną objęci kompleksowym programem doradztwa edukacyjno-zawodowego.

  • indywidualne doradztwo zawodowe w wymiarze 2 godziny na osobę (łącznie 108os. x 2h)

(3) SZKOLENIA ZAWODOWE

Wszyscy uczestnicy projektu (tj. 108 uczniów) zostaną objęci specjalistycznymi szkoleniami zawodowymi.

  • Uczniowie kierunku Technik informatyk (3 grupy x 12 osób, każda grupa zrealizuje cały pakiet szkoleń):

- Adobe Photoshop, 60h/grupę

- Autodesk Inventor, 40h/grupę

- bezpieczeństwo w sieci, 40h/grupę

- social media i obsługa portali społecznościowych, 40h/grupę

  • Uczniowie kierunku Technik organizacji reklamy (3 grupy x 12 osób, każda grupa zrealizuje cały pakiet szkoleń):

- Adobe Photoshop, 60h/grupę

- Autodesk Inventor, 40h/grupę

- tajniki poligrafii - profesjonalny skład i obróbka, 60h/grupę

  • Uczniowie kierunku Technik fotografii i multimediów (3 grupy x 12 osób, każda grupa zrealizuje cały pakiet szkoleń):

- Adobe Photoshop, 60h/grupę

- Autodesk Inventor, 40h/grupę

- kreatywna fotografia z elementami sztuki, 40h/grupę

(4) STAŻE ZAWODOWE

108 uczestników projektu zrealizuje 150-godzinne staże zawodowe u pracodawców z branży. Staż pozwoli na zdobycie pożądanego wśród pracodawców doświadczenia i lepsze przygotowanie się do zdawania egzaminów zawodowych. Za udział w stażu uczestnicy otrzymają stypendium w wysokości 2.103,00 zł brutto za przepracowane 150 h. Na czas odbywania stażu zawarta zostanie umowa trójstronna (pomiędzy TEB, Przedsiębiorcą i Uczestnikiem Projektu). Umowa określała będzie co najmniej ilość godzin stażu, okres i miejsce jego realizacji, wynagrodzenie stażysty, a także zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna stażysty po stronie podmiotu przyjmującego na staż.

Staż zawodowy jest realizowany na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela  oraz dyrektora szkoły we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż.

Zaplanowano także pokrycie kosztów badań lekarskich oraz innych kosztów związanych z odbywaniem stażu zawodowych (m.in. zakupu odzieży roboczej, eksploatacji materiałów i narzędzi, kosztów dojazdu itp.) do wysokości 400 zł/1 UP oraz refundację wynagrodzenia opiekunów stażystów do kwoty 500zł brutto za opiekę nad stażystą.