Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Kwalifikacje szansą na rozwój

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projkcie „Kwalifikacje szansą na rozwój” RPLD.11.03.01-10-0062/18.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt przeznaczony jest dla 156 osób dorosłych, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w Województwie Łódzkim.

Okres realizacji: 01.09.2018 do 31.08.2020

Oddział, w którym realizowany jest projekt: BEŁCHATÓW oraz Łódź

Wartość projektu: 706 009,98 zł

Wartość dofinansowania: 635 400,00 zł

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie kształcenia w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zakończonych zewnętrznym egzaminem zawodowym w następujących kwalifikacjach:

Bełchatów:

 1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
 2. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji AU.26. Projektowanie fryzur / A.23. Projektowanie fryzur.
 3. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.
 4. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji AU.28. Realizacja projektów multimedialnych /
  A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.
 5. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji AU.36. Prowadzenie rachunkowości.
 6. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.
 7. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami.
 8. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji AU.32. Organizacja transportu.

Łódź:

 • Kosmetyka (KKZ AU.61)
 • Opiekun medyczny (MS.04)
 • Realizacja projektów multimedialnych (AU.28)
 • Technik informatyk (EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych)

Korzyści dla Uczestników projektu:

 • Bezpłatny komplet podręczników
 • Bezpłatny udział w egzaminach państwowych
 • Ubezpieczenie NNW
 • Ubezpieczenie ekspozycja na krew dla słuchaczy w zawodzie Opiekun medyczny

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.

Wskaźniki:

 • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 156 osób
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 106 osób