Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Kwalifikacje zawodowe szansą na zachodniopomorskim rynku pracy

Oferta

W ramach projektu zaplanowano 2- kierunkowe wsparcie:

Wsparcie dla 144 Uczniów Technikum i Szkoły policealnej TEB w Szczecinie:

Ścieżka wspracia:

 1. Doradztwo edukacyjno zawodowe
 2. Specjalistyczne kursy
 3. Staże zawodowe

 

Wsparcie dla 105 uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych:

Ścieżka wsparcia:

 1. Doradztwo edukacyjno zawodowe
 2. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

 

Miejsce realizacji doradztwa: Szczecin

Liczba osób objętych wsparciem: 249 Uczestników Projektu

Liczba godzin: 2 h doradztwa indywidualnego dla każdego Uczestnika Projektu

Kompleksowe wsparcie w zakresie zwiększania umiejętności i wiedzy w zakresie planowania dalszej nauki lub kształcenia zgodnie z predyspozycjami osobowościowymi, zawodowymi i trendami na rynku pracy.

Spotkania z doradcą zawodowym mają na celu zdiagnozowanie zapotrzebowania na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

 

SPECJALISTYCZNE KURSY

 

Miejsce realizacji: Szczecin

Liczba osób objętych wsparciem: 144 Uczniów i Słuchaczy szkół TEB

Specjalistyczne kursy umożliwiające Uczestnikom Projektu zdobycie niezbędnej na rynku pracy wiedzy praktycznej:

- dla kierunku Technik Usług Fryzjerskich – pakiet szkoleń:

 • Zawodowe – ścieżka szkoleń rekomendowana przez SCHWARZKOPF PROFFESSIONAL w ramach ASK Academy, składające się z modułów: ESSENTIAL (36h), ADVANCED (40H), EXPERT (44H)
 • Biznesowe – Super Stylista (16h)
 • Psychologiczne (16h)

- dla kierunku Technik Usług Kosmetycznych – kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego z zakresu wizażu (100h)

- dla kierunku Technik Weterynarii – pakiet szkoleń:

 • zajęcia warsztatowe z usg jamy brzusznej małych zwierząt (20h),
 • zajęcia z zakresu codziennej pracy w gabinecie weterynaryjnym i wykorzystania sprzętu (40h),
 • zajęcia z ratownictwa weterynaryjnego (40h)

- dla kierunku Technik Masażysta – masaż sportowy, tkanek głębokich i punktowy (89h)

 

W ramach projektu zakupione zostanie niezbędne doposażenie w celu stworzenia w szkołach TEB obejmowanych wsparciem warunków kształcenia zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy w zawodach obejmowanych wsparciem. Doposażone zostaną 4 pracownie: szkolny gabinet weterynarii małych zwierząt, szkolny gabinet kosmetyczno-podologiczny, szkolny gabinet technika masażysty oraz szkolny gabinet technika usług fryzjerskich.

 

STAŻE ZAWODOWE

 

Miejsce realizacji: Szczecin

Ilość osób objętych wsparciem: 144 Uczniów i Słuchaczy szkół TEB

Staże zawodowe u pracodawców z branży. Okres realizacji stażu przez jednego Uczestnika Projektu wynosił będzie 150h. Uczestnicy Projektu nabędą praktyczne umiejętności i zdiagnozowane jako niezbędne na lokalnym rynku pracy doświadczenie zawodowe.

Staże realizowane będę zgodnie z Europejskimi i Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.

 

Za udział w stażu Uczestnicy otrzymają stypendium w wysokości 1 701,05 za przepracowane 150h.

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

Miejsce realizacji: Szczecin

Ilość osób objętych wsparciem: 105 Uczestników Projektu

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.19/AU.21 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 

Liczba osób objętych wsparciem: 45 Uczestników Projektu

Łączny wymiar godzin kształcenia: 683h, w tym 120h w formie kształcenia na odległość - e-learning,

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kształcenie ogólnozawodowe i podstawy zawodu
 2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 3. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
 4. Zmiana koloru włosów

 

Wymagana frekwencja: min. 80%

Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.25 - Wykonywanie i realizacj projektów multimedialnych

 

Miejsce realizacji kursu: Szczecin

Liczba osób objętych wsparciem: 30 Uczestników Projektu

Łączny wymiar godzin kształcenia: 390h, w tym 150h w formie kształcenia na odległość - e-learning,

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kształcenie ogólnozawodowe i podstawy zawodu
 2. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych
 3. Przygotowywanie projektów multimedialnych

 

Praktyki zawodowe w wymiarze 160h.

Wymagana frekwencja: min. 80%

 

Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

W ramach kwalifikacji A.25 Uczestnicy Projektu podejdą dodatkowo do zewnętrznych egzaminów certyfikujących – ACA.

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.30 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

 

Miejsce realizacji kursu: Szczecin

Liczba osób objętych wsparciem: 15 Uczestników Projektu

Łączny wymiar godzin kształcenia: 514 h, w tym 150h w formie kształcenia na odległość - e-learning,

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kształcenie ogólnozawodowe i podstawy zawodu
 2. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji
 3. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
 4. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji

 

Praktyki zawodowe w wymiarze 80h.

Wymagana frekwencja: min. 80%

Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.36 - Prowadzenie rachunkowości

 

Miejsce realizacji kursu: Szczecin

Liczba osób objętych wsparciem: 15 Uczestników Projektu

Łączny wymiar godzin kształcenia: 520h, w tym 150h w formie kształcenia na odległość - e-learning,

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia

 1. Kształcenie ogólnozawodowe i podstawy zawodu
 2. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 3. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
 4. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

 

Praktyki zawodowe w wymiarze 80h.

Wymagana frekwencja: min. 80%

Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.