Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Kwalifikacje zawodowe szansą na rynku pracy

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Kwalifikacje  zawodowe szansą na rynku pracy” RPWM.02.03.02-28-0027/16.

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 568 048,13zł

Wartość dofinansowania z UE: 482 840,91zł

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy przez 134 osoby dorosłe (107K i 27M) z subregionu olsztyńskiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Realizację projektu zaplanowano na okres od marca 2017 r. do marca 2021 roku.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie kształcenia w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zakończonych zewnętrznym egzaminem zawodowym w następujących kwalifikacjach:

  1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.19 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Fryzjer
  2. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.25 - Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Fototechnik oraz Technik cyfrowych procesów graficznych
  3. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.36 - Prowadzenie rachunkowości, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Technik rachunkowości oraz Technik ekonomista
  4. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.62 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Technik usług kosmetycznych
  5. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji A.65/AU.65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Technik rachunkowości
  6. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji Z.5 - Świadczenie usług opiekuńczych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Opiekunka środowiskowa

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.