Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Komercjalizacja wiedzy naukowej - przedsiębiorczość akademicka w woj. podlaskim

Oferta

W ramach projektu zorganizowane zostaną seminaria i konferencje. 

SEMINARIA
Seminaria dedykowane są do 200 osób. W ramach dwóch edycji przeprowadzonych zostanie 5 ośmiogodzinnych seminariów z następującej tematyki:

  1. Możliwości komercjalizacji wiedzy na wybranych przykładach - case study.
  2. Przedsiębiorczość akademicka w województwie podlaskim - potrzeby przedsiębiorstw.
  3. Promocja przedsiębiorczości akademickiej. Fundusze unijne i inne formy wsparcie tworzenia oraz rozwoju firm typu spin-off i spin-out.
  4. Ochrona własności intelektualnej w firmach typu spin-off i spin-out.
  5. Komercjalizacja wiedzy naukowej - zakładanie i prowadzenie firm typu spin-off i spin-out.

Studenci z województwa podlaskiego będą mieli szansą wziąć udział w konkursie na najlepszy pomysł na firmę typu spin-off lub spin-out. Autorzy trzech najwyżej ocenionych pomysłów objęci zostaną fachowym doradztwem w przygotowaniu biznesplanu. Dzięki konsultacjom z specjalistą ds. ekonomii powstaną trzy biznesplany, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji. 

KONFERENCJA
W celu propagowania idei komercjalizacji wiedzy naukowej, zorganizowana zostanie konferencja. Prelegenci zwrócą uwagę na kluczowe aspekty procesu komercjalizacji wiedzy naukowej, zakładania i prowadzenia firm typu spin-off oraz spin-out. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną trzy zwycięskie projekty pomysłu na firmę typu spin-off lub spin-out. W ramach konferencji dla 60 osób zapewnione zostaną materiały oraz przerwy kawowe i obiadowa

Dodatkowo, aby promować przedsiębiorczość akademicką, zrealizowana zostanie zakrojona na dużą skalę kampania promocyjna. Przygotowana zostanie broszura informacyjno-promocyjna, w której zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk, możliwości pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie firm typu spin off i out oraz zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej. 

Wszystkie działania zaprojektowane są tak, aby w przystępny sposób zwrócić uwagę na korzyści płynące z komercjalizacji wiedzy naukowej oraz wskazać dobre praktyki i możliwości działania w tym obszarze.