Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Mistrzowie zawodu - wykwalifikowani absolwenci kierunków Technik informatyk i Technik weterynarii Technikum TEB Edukacja w Lublinie

O projekcie

TEB Edukacja Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Projekcie „Mistrzowie zawodu – wykwalifikowanie absolwenci kierunków Technik informatyk i Technik weterynarii Technikum TEB Edukacja w Lublinie” nr RPLU.12.04.00-06-0037/17-00.

Projekt współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 144 Uczniów (74 K i 70 M) kształcących się na kierunku Technik informatyk i Technik weterynarii w Technikum TEB Edukacja w Lublinie poprzez udział w dodatkowych specjalistycznych kursach zawodowych i stażach zawodowych rekomendowanych przez pracodawców oraz wzrost kwalifikacji zawodowych u 6 Nauczycieli kształcenia zawodowego (1K i 5M) zatrudnionych w Technikum TEB Edukacja w Lublinie w ramach Projektu trwającego w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r.

Realizację Projektu zaplanowano na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Wartość Projektu: 1 372 998,00 zł

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 235 698,20 zł

Projekt przeznaczony jest dla Uczniów Technikum TEB Edukacja w Lublinie uczących się na kierunkach: Technik informatyk (72 Uczniów) i Technik weterynarii (72 Uczniów), a także Nauczycieli praktycznej nauki zawodu uczących w Technikum TEB Edukacja w Lublinie (6 Nauczycieli), dla których zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. specjalistyczne szkolenia zawodowe dla Uczniów kierunku Technik informatyk:
 • kurs: Adobe Photoshop wraz z egzaminem Adobe Certified Associate (ACA) (w wymiarze: 60 godz./gr.),
 • kurs: MTA – 365 Windows Server Administration Fundamentals wraz z egzaminem (w wymiarze: 40 godz./gr.),
 • kurs: MTA – 366 Networking Fundamentals wraz z egzaminem (w wymiarze: 40 godz./gr.),
 • kurs: Autodesk Inventor wraz z egzamiem (w wymiarze: 60 godz./gr.).
 1. specjalistyczne szkolenia zawodowe dla Uczniów kierunku Technik weterynarii:
 • kurs: USG jamy brzusznej małych zwierząt (w wymiarze: 60 godz./gr.),
 • kurs: Diagnostyka i pielęgnacja skóry i sierści zwierząt, ektopasożyty u psów i kotów (w wymiarze: 40 godz./gr.),
 • kurs: Ratownictwo weterynaryjne (w wymiarze: 40 godz./gr.),
 • kurs: z zakresu codziennej pracy w gabinecie weterynaryjnym małych zwierząt oraz obsługi sprzętu weterynaryjnego (w wymiarze: 80 godz./gr.).

Zarówno dla Uczniów kierunku Technik informatyk, jak i Uczniów kierunku Technik weterynarii zaplanowano płatne staże zawodowe, których celem będzie wzmocnienie wiedzy nabytej podczas szkoleń zawodowych.

 1. kursy dla Nauczycieli praktycznej nauki zawodu uczących na kierunku Technik informatyk:
 • kurs: MTA – 365 Windows Server Administration Fundamentals wraz z egzaminem (w wymiarze: 24 godz./gr.),
 • kurs: MTA – 366 Networking Fundamentals wraz z egzaminem (w wymiarze: 24 godz./gr.).
 1. kurs dla Nauczycieli praktycznej nauki zawodu uczących na kierunku Technik weterynarii:
 • kurs: Ratownictwo weterynaryjne (w wymiarze: 36 godz./gr.).

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w Projekcie zamieszczono w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie dostępnym w zakładce Do pobrania.

Zakładane efekty Projektu:

 • liczba szkół doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 1 Szkoła
 • liczba Uczniów uczestniczących w specjalistycznych szkoleniach zawodowych w ramach Projektu: 144 Uczniów,
 • liczba Uczniów uczestniczących w stażach: 144 Uczniów,
 • liczba Nauczycieli uczestniczących w specjalistycznych kursach zawodowych: 6 Nauczycieli.