Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Ok! Przejdź do strony

Więcej informacji.

Mistrzowie zawodu - wykwalifikowani absolwenci kierunków Technik informatyk i Technik weterynarii Technikum TEB Edukacja w Lublinie

Oferta

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia dla 144 Uczniów Technikum TEB Edukacja w Lublinie:

 • specjalistyczne szkolenia zawodowe dostosowane do kierunku kształcenia (dla 144 Uczestników Projektu) oraz
 • staże zawodowe (dla 144 Uczestników Projektu).

Specjalistyczne szkolenia zawodowe dla 72 Uczniów kierunku Technik informatyk:

 • kurs: Adobe Photoshop wraz z egzaminem Adobe Certified Associate (ACA) (w wymiarze: 60 godz./gr.)

ramowy program: poruszanie się po programie Adobe Photoshop, obsługa podstawowych narzędzi rysunkowych i edycyjnych, skalowanie, kadrowanie i obracanie obrazu, korekcja kolorów i treści obrazka, maskowanie i selekcja, praca na warstwach, praca z tekstem, przygotowanie animacji poklatkowych, komprecja i animacja.

 • kurs: MTA – 365 Windows Server Administration Fundamentals wraz z egzaminem (w wymiarze: 40 godz./gr.)

ramowy program: zarządzanie Windows Server, zarządzanie magazynem, monitorowanie i rozwiązywanie problemów sieciowych, usługi plików, drukarek, sieciowe i aplikacje.

 • kurs: MTA – 366 Networking Fundamentals wraz z egzaminem (w wymiarze: 40 godz./gr.)

ramowy program: sieci LAN, model OSI, protokół IP i IPv4, usługi sieciowe polecenia TCP/IP, sieci rozległe, infrastruktura i bezpieczeństwo sieci.

 • kurs: Autodesk Inventor wraz z egzamiem (w wymiarze: 60 godz./gr.)

ramowy program: tworzenie i praca z projektem w Autodesk Inventor, środowisko szkicowania 2D i 3D, modelowanie części, konstrukcje bachowe, prezentacja.

Specjalistyczne szkolenia zawodowe dla 72 Uczniów kierunku Technik weterynarii:

 • kurs: USG jamy brzusznej małych zwierząt (w wymiarze: 60 godz./gr.)

ramowy program: narządy miąższowe i przewód pokarmowy, techniki badania narządów, wady wrodzone i nabyte oraz najczęstsze patologie wątroby, śledziony, przewodu pokarmowego i trzustki, układ moczowo-płciowy żeński i męski, techniki badania narządów, wady wrodzone i nabyte oraz najczęstsze patologie nerek, części bliższej moczowodów, pęcherza moczowego i cewki moczowej, przestrzeni zaotrzewnowej, układu rozrodczego żeńskiego i męskiego, nauka sporządzania właściwych opisów badań.

 • kurs: Diagnostyka i pielęgnacja skóry i sierści zwierząt, ektopasożyty u psów i kotów (w wymiarze: 40 godz./gr.)

ramowy program: rodzaje sierści i jej pielęgnacja, omówienie ras wymagających strzyżenia i trymowania, podstawy behawioryzmu, anatomii i kynologii psów, zasady BHP, sterylizacja narzędzi, choroby skórne u zwierząt oraz postępowanie w przypadkach ich rozpoznania, walka z pasożytami skórnymi za pomocą odpowiednich preparatów, dobór odpowiednich kosmetyków, nauka kąpieli, masażu, strzyżenia i wykonywania drobnych zabiegów.

 • kurs: Ratownictwo weterynaryjne (w wymiarze: 40 godz./gr.)

ramowy program: prawne aspekty udzielania pomocy zwierzętom, elementy etologii, bezpieczeństwo własne i zwierząt na miejscu zdarzenia, elementy anatomii i fizjologii, badanie wstępne/urazowe, resuscytacja, zwierzę podtopione, urazy mechaniczne, rany, krwotoki, urazy termiczne, stan drgawkowy, stany nagłe przewodu pokarmowego.

 • kurs: z zakresu codziennej pracy w gabinecie weterynaryjnym małych zwierząt oraz obsługi sprzętu weterynaryjnego (w wymiarze: 80 godz./gr.)

ramowy program: codzienna praca w gabinecie weterynaryjnym, obsługa aparatury weterynaryjnej.

Staże zawodowe u pracodawców z branży zgodnej z kierunkiem kształcenia (zarówno dla 72 Uczniów kierunku Technik informatyk, jak i 72 Uczniów kierunku Technik weterynarii):

 • na czas odbywania stażu zawodowego sporządzona zostanie umowa trójstronna między Realizatorem, przedsiębiorcą i Uczestnikiem Projektu, która określać będzie liczbę godzin stażu zawodowego, okres i miejsce jego realizacji, wynagrodzenie stażysty, a także zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna stażu po stronie podmiotu przyjmującego na staż, zostanie również opracowany program stażu,
 • realizacja stażu zawodowego odbywać się będzie zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w odpowiedzi na który złożony został wniosek o dofinansowanie Projektu, jak również zgodnie z innymi dokumentami programowymi, w szczególności Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk,
 • stażysta otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1 900,00 zł brutto za realizację stażu zawodowego w wymiarze 150 godzin zegarowych.

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia dla Nauczycieli praktycznej nauki zawodu uczących na kierunku Technik informatyk lub Technik weterynarii:

  1. kursy dla 4 Nauczycieli praktycznej nauki zawodu uczących na kierunku Technik informatyk:
 • kurs: MTA – 365 Windows Server Administration Fundamentals wraz z egzaminem (w wymiarze: 24 godz./gr.)

ramowy program: zarządzanie Windows Server, zarządzanie magazynem, monitorowanie i rozwiązywanie problemów sieciowych, usługi plików, drukarek, sieciowe i aplikacje.

 • kurs: MTA – 366 Networking Fundamentals wraz z egzaminem (w wymiarze: 24 godz./gr.)

ramowy program: sieci LAN, model OSI, protokół IP i IPv4, usługi sieciowe polecenia TCP/IP, sieci rozległe, infrastruktura i bezpieczeństwo sieci.

  1. kurs dla 2 Nauczycieli praktycznej nauki zawodu uczących na kierunku Technik weterynarii:
 • kurs: Ratownictwo weterynaryjne (w wymiarze: 36 godz./gr.)

ramowy program: prawne aspekty udzielania pomocy zwierzętom, elementy etologii, bezpieczeństwo własne i zwierząt na miejscu zdarzenia, elementy anatomii i fizjologii, badanie wstępne/urazowe, resuscytacja, zwierzę podtopione, urazy mechaniczne, rany, krwotoki, urazy termiczne, stan drgawkowy, stany nagłe przewodu pokarmowego.