Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

O projekcie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Zatroszcz się o nowy zawód!” RPWP.08.03.02-30-0122/16.

 

Projekt współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności zawodowej 135 osób (108K, 27M) w wieku 18-64 lata z obszaru województwa wielkopolskiego zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia przez udział w kształceniu w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

 

W ramach projektu 122 osoby (98K, 24M) uzyska kwalifikacje zawodowe poprzez pozytywne zdanie egzaminu zawodowego.

 

Realizację projektu zaplanowano na okres od listopada 2016 r. do maja 2018 roku.

 

Wartość projektu: 599 118,75 zł

Kwota dofinansowania Funduszy Europejskich: 539 206,87zł

 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie kształcenia w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zakończonych zewnętrznym egzaminem zawodowym w kwalifikacji:

  • A.25 – Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych, kwalifkacja w zawodzie FototechnikTechnik cyfrowych prcesów graficznych,
  • A.36 – Prowadzenie rachunkowości, kwalifikacja w zwodzie Technik ekomonistaTechnik rachunkowości,
  • A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, kwalifikacja w zawodzie Technik rachunkowości,
  • Z.4 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Opiekun medyczny.

 

Korzyści dla Uczestników projektu:

  • Bezpłatny komplet podręczników
  • Bezpłatny udział w egzaminach państwowych
  • Ubezpieczenie NNW
  • Ubezpieczenie ekspozycja na krew

Szczegółowe informacje dotyczace udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie dostępnym w zakładce Do pobrania.