Polityka cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używane przez nas plik cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i ciągłe ulepszanie oferowanych usług. Zawsze jednak możesz ograniczyć ich działanie. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Akceptuję Ustawienia Nie akceptuję

Więcej informacji.

Oferta

FOTOTECHNIK, TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji A.25 - Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych  

Miejsce realizacji kursu: Gniezno, Kalisz, Leszno, Ostrów Wlkp., Poznań, Piła

Łączny wymiar godzin kształcenia: 390h, w tym 150h w formie kształcenia na odległość - e-learning,

obowiązkowe 160-godzinne praktyki zawodowe

Wymagana frekwencja: min. 80%

Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kształcenie ogólnozawodowe
 2. Podstawy zawodu
 3. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych
 4. Przygotowanie projektów multimedialnych

 

TECHNIK EKONOMISTA, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji A.36 - Prowadzenie rachunkowości  

Miejsce realizacji kursu: Gniezno, Kalisz, Leszno, Ostrów Wlkp., Poznań, Piła

Łączny wymiar godzin kształcenia: 520h, w tym 150h w formie kształcenia na odległość - e-learning,

obowiązkowe 80-godzinne praktyki zawodowe

Wymagana frekwencja: min. 80%

Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kształcenie ogólnozawodowe
 2. Podstawy zawodu
 3. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 4. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji
 5. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji A.65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych  

Miejsce realizacji kursu: Gniezno, Kalisz, Leszno, Ostrów Wlkp., Poznań, Piła

Łączny wymiar godzin kształcenia: 540h, w tym 150h w formie kształcenia na odległość - e-learning,

obowiązkowe 80-godzinne praktyki zawodowe

Wymagana frekwencja: min. 80%

Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kształcenie ogólnozawodowe
 2. Podstawy zawodu
 3. Rozliczanie wynagrodzeń
 4. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych
 5. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS

 

OPIEKUN MEDYCZNY

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji Z.4 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Miejsce realizacji kursu: Gniezno, Kalisz, Leszno, Ostrów Wlkp., Poznań, Piła

Łączny wymiar godzin kształcenia: 468h, w tym 150h w formie kształcenia na odległość ? e?learning, obowiązkowe 160?godzinne praktyki zawodowe

Miejsca odbywania praktyk: szpitale, domy pomocy społecznej, hospicja itp.

Wymagana frekwencja: min. 80%

Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

 

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 2. Zdrowie publiczne
 3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 4. Zarys psychologii i socjologii
 5. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 6. Język migowy
 7. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 8. Zabiegi higieniczno?pielęgnacyjne i opiekuńcze
 9. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 10. Podstawy przedsiębiorczości

 

Zajęcia w ramach wszystkich w/w kwalifikacji odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

 

W ramach projektu we współpracy z lokalnymi pracodawcami zostaną zorganizowane obowiązkowe praktyki zawodowe, które pozwolą na zdobycie umiejętności praktycznych.